Rabobank Congres Retailing Beyond Borders - nieuw rapport beschikbaar!Rabobank
organiseert jaarlijks een congres ‘Retailing Beyond Borders’ voor het management van de grotere retailers in Nederland. Het congres van vrijdag 18 januari jl. had als thema ‘NEW RETAIL! New markets, Partnerships & Business models’. Dit thema is uitgewerkt rond het concept van het 'waardewiel', de opvolger van de traditionele waardeketen. In het 'waardewiel' is de retailer niet meer de enige toegangspoort naar de klant, zoals in de waardeketen. Er zijn vele partijen die de klant bedienen waaronder merkeigenaren, groothandels en online platforms. Dit biedt kansen voor retailers via het zoeken van samenwerkingen met de verschillende partijen uit het waardewiel, waarmee nieuwe markten en businessmodellen binnen bereik komen.

In het kader van het congres is door Rabobank een rapport gepubliceerd: Retailing Beyond Borders – Het waardewiel biedt kansen voor r
etailers. Een PDF van dit rapport is bijgevoegd. Dit (Nederlandstalige) rapport bevat de kernpunten van een uitgebreider Engelstalig rapport, dat samen met Frank Quix van Q&A Consultancy is geschreven. Interesse in het uitgebreide rapport? Stuur een mail naar Jos Voss van de Rabobank.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

 

  • Markgroei is slechts een beperkte driver voor de sector; retailers moeten focussen op het winnen van marktaandeel in een omgeving die steeds competitiever wordt; dit wordt complexer en vraagt om andere strategieën
  • De traditionele waardeketen verandert in een waardewiel met verschillende spelers die toegang hebben tot de klant; het waardewiel biedt kansen voor retailers via nieuwe samenwerkingen met nieuwe en bestaande spelers
  • Niet alle retailers zullen van de kansen profiteren; een onderscheidende formule en samenwerkingsvaardigheden zijn daarvoor cruciaal.

 

Nieuws overzicht