Facebook

Nieuws

Uitnodiging Retail Communicatie Inspiratie Sessie | 24 oktober 2017 te gast bij bureau FCB Amsterdam!

Woensdag 13 september

“de naam van het spelletje is nog steeds hetzelfde maar het wordt totaal anders gespeeld”

 

VEDIS leden zijn te gast bij bureau FCB Amsterdam bij / in het gebouw van BNR Radio. 

 

Als we onze doelgroep vandaag de dag willen bereiken moeten we heel andere dingen doen dan enkele jaren geleden. Lineaire televisie kijken neemt jaar na jaar af. De doelgroep kijkt en consumeert waar en wanneer zij wil. Maar wat niet is veranderd is de kracht van een goed idee. De kracht van creatie.

 

Jos Vis (CEO) en Massimo van der Plas (Chief Creative Director) van FCB Amsterdam zullen ons op dinsdag 24 oktober a.s. ontvangen.

  
Jos Vis                             Massimo van der Plas

Jos en Massimo zullen hun passie over bijzonder creatief werk met ons delen. En daarbij ons meenemen in wat er zoal gebeurt vandaag de dag. Welke kansen er zijn. En dat aan de hand van veel overtuigende en inspirerende voorbeelden van over de hele wereld. Zij zullen bij de keuze van de voorbeelden extra aandacht geven aan Retail.

Voor aanmelden, lees meer... 

 

Lees meer
Toon al het nieuws

Over Vedis

Welkom op de site van het VEDIS Retail Platform | het platform voor innovatie, inspiratie en kennisdeling in de retail

 

Lees meer
Wat is Vedis?

Agenda

Tip: log eerst in voor het inschrijven

Donderdag 2 november
Dinsdag 19 december
Toon volledige agenda

Actualiteiten

Rabobank nieuwsartikel | ‘Experience’ van winkels: ‘Dag Transactie, Hallo Attractie’

Rabobank heeft een artikel geschreven over de ‘Experience’ van winkels: ‘Dag Transactie, Hallo Attractie’. De tekst van dit artikel is ook verschenen in het oktober nummer van RetailTrends, een retailvakblad met een maandelijkse oplage van circa 5.000 exemplaren, voornamelijk gericht op bestuurders in de retailsector. Het artikel bevat een link naar de betreffende publicatie in RetailTrends.
 
De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:
• Fysieke winkels moeten veel meer worden dan plaatsen waar je producten koopt. Het gaat om ‘engagement’: het trekken en binden van klanten. Naast goed personeel is ‘experience’ van de winkel daarvoor onontbeerlijk. In februari is een artikel gepubliceerd over het belang van goed personeel: Van verkoper naar productcurator. Het nu voorliggende artikel gaat in op de tweede pijler van ‘engagement’: de ‘experience’ van winkels
• Het gaat bij ‘experience’ om veel meer dan het bouwen van een aantrekkelijke winkel. Er zijn drie strategische kernvragen die iedere (fysieke) retailer moet beantwoorden: (i) Wat wordt het rolmodel? Er zijn verschillende rolmodellen mogelijk voor ‘experience’ en de retailer moet daarin een keuze maken, op basis van verschillende criteria, (ii) Wat wordt het verdienmodel? ‘Experience’ winkels zijn niet primair gericht op het verkopen van producten en op omzet, waardoor nieuwe verdienmodellen nodig zijn voor deze winkels; hiervoor zijn meerdere opties beschikbaar, (iii) Wat zijn de gevolgen voor vastgoed? De ‘experience’ winkels hebben gevolgen voor de locatiekeuzes van retailers en daarmee voor het profiel van de verschillende winkelgebieden
• De strategische keuzes van de retailer hebben ook gevolgen voor andere stakeholders zoals vastgoedeigenaren en overheden. Die stakeholders zullen op de keuzes moeten inspelen. Zo kan het nieuwe verdienmodel voor ‘experience’ winkels gevolgen hebben voor de afspraken tussen retailer en vastgoedeigenaar. De gevolgen voor de winkelgebieden vragen om nieuwe keuzes door vastgoedeigenaren en gemeenten.

Minister Kamp verlengt aanpak Retailagenda tot 2020!

Retailagenda

Minister Kamp heeft met de stakeholders van de Retailagenda afspraken gemaakt voor een vervolg. Vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, gemeenten, provincies en het Ministerie van Economische zaken gaan per 1 januari 2018 opnieuw twee jaar samenwerken aan het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden. De betrokken partijen trekken hiervoor jaarlijks gezamenlijk een half miljoen euro uit.

De minister kijkt tevreden terug op de afgelopen twee jaar Retailagenda: “Op alle 21 afspraken uit de Retailagenda is vooruitgang geboekt. Toch is er nog altijd alle reden om detailhandel een belangrijk speerpunt te laten zijn. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen en ruim twee miljoen vierkante meter vloeroppervlak niet meer wordt gebruikt blijft dit dan ook noodzakelijk. Ook in de komende jaren willen we met behulp van de Retailagenda onze dorpskernen en binnensteden levendig, en onze winkelstraten economisch succesvol, houden.”.


Urgentie
Kamp rekent de retailsector tot een van zijn belangrijkste onderwerpen. Hij onderstreept daarmee het grote economische en maatschappelijke belang van de detailhandel. Zo is meer dan één op de twaalf Nederlanders in de retail werkzaam. Alle betrokken partijen waar Kamp mee heeft gesproken – detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- delen het gevoel van urgentie en de noodzaak om gezamenlijk aan de transitie van de retail en de leefbaarheid van kernen en winkelgebieden te blijven werken. De Retailagenda moet verder worden uitgerold om optimaal effect te hebben.

Vijf thema’s
De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren. Zo is de sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen. Voor de nieuwe periode worden de volgende thema’s nader uitgewerkt:

  • lokale en regionale sturing;
  • transformatie in het fysieke domein;
  • flexibilisering van de huurmarkt;
  • Human Capital Agenda;
  • en kenniscreatie en innovatie.
Lees meer
Toon alle actualiteiten