Lid worden?

Lidmaatschap en contributie

VEDIS kent twee soorten lidmaatschappen. Men kan kiezen tussen het individuele lidmaatschap en het donateurschap / bedrijfslidmaatschap. Als lid kan men alle VEDIS-activiteiten gratis bezoeken.

De prijs van het individuele lidmaatschap bedraagt met ingang van 1.1.2018:
€ 203,00 excl. btw per jaar. 
De prijs van het donateurschap / bedrijfslidmaatschap bedraagt:
€ 660,00 excl. btw per jaar.
(De contributie is in 2018 geïndexeerd met 1,5%).

Met een bedrijfslidmaatschap (donateurschap) kunt u behalve uzelf maximaal 4 andere personen uit uw bedrijf benoemen als bedrijfsvertegenwoordiger. Ook zij kunnen alle bijeenkomsten gratis bijwonen. Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam op de VEDIS-internetsite vermeld, desgewenst met logo.

U kunt zich digitaal inschrijven via het inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u kiezen voor het individuele lidmaatschap of het bedrijfslidmaatschap.