VEDIS Manager

Op dit moment vervult onze Penningmeester Nico de Jong de taken van Manager VEDIS ad interim.