Privacyverklaring VEDIS Retail Platform


VEDIS Retail Platform
, gevestigd aan Antoon Coolenstraat 12, 4942EE Raamsdonksveer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vedis.org 

Postbus 123

1243 ZJ  's-Graveland

ledenadmin@vedis.org

06 - 14 76 86 62

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Leden van VEDIS Retail Platform

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens van leden is om te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening behorend bij het lidmaatschap. Een omschrijving van deze dienstverlening wordt weergegeven op de website van het VEDIS Retail Platform (www.vedis.org), en een overzicht wordt verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap. Wij verzamelen persoonsgegevens die door uzelf aan ons worden verstrekt, alsmede gegevens over uw gebruik van onze diensten. Wij bewaren de persoonsgegevens van onze leden zo lang als noodzakelijk. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Om te waarborgen dat ledengegevens actueel en correct zijn, verstuurt VEDIS met regelmaat een gegevensuitvraag aan haar leden. 

 

Relaties 

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens van relaties is het aangaan, behouden en onderhouden van samenwerking, al dan niet als gevolg van een opdracht. Wij verzamelen persoonsgegevens die door uzelf aan ons worden verstrekt, alsmede gegevens over uw gebruik van onze diensten. Wij bewaren de persoonsgegevens van onze klanten en relaties zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Organisatie

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Geboortedatum

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadmin@vedis.org, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deze persoonsgegevens worden door VEDIS verwerkt voor de volgende doeleinden:

om u te kunnen informeren over de activiteiten van VEDIS;

om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

voor het nakomen van de afspraken tussen VEDIS en partners/sprekers tijdens bijeenkomsten;

voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van VEDIS;

voor het verbeteren van de dienstverlening van VEDIS;

voor het naleven van wettelijke verplichtingen;

het digitaal versturen van een bevestiging van deelname aan het evenement;

het kunnen maken en uitreiken van een badge op naam;

het kunnen maken van een deelnemerslijst;

• het kunnen maken van foto's tijdens een VEDIS event. Bij entree zal hier toestemming voor worden verzocht.

na afloop van het evenement kunnen versturen van een verslag en evaluatieformulier;

na afloop van het evenement kunnen maken van geanonimiseerde infographics met de uitkomsten van de evaluatie(vragen), en de geanonimiseerde verdeling van deelnemers naar soort bedrijf.Geautomatiseerde besluitvorming

VEDIS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VEDIS) tussen zit. 

 


VEDIS gebruikt de volgende systemen

AllUnited. De voor ons ingerichte variant van Filemaker wordt gebruikt voor het registeren van de persoonsgegevens van zakelijke relaties. Tevens gaat facturatie via AllUnited.
Er worden ook betaalgegevens geregistreerd. 

 


Delen van persoonsgegevens met derden

VEDIS Retail Platform verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VEDIS Retail Platform gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VEDIS Retail Platform gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 


Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 


Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Linkedin en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter, Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VEDIS Retail Platform en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadmin@vedis.org

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

VEDIS Retail Platform wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VEDIS Retail Platform neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ledenadmin@vedis.org


Heeft u vragen over de Privacy Statement van VEDIS Retail Platform, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen per mail met Jill van Oers, activiteiten@vedis.org.
 Privacy Statement VEDIS Retail Platform, Raamsdonksveer, 25 mei 2018