Rabobank KwartaalUpdate Retail & Groothandel - kansen pakken in deze crisistijd

Om spelers in retail en groothandel te helpen en te inspireren, publiceert de Rabobank regelmatig over de kernthema's van de sectoren en de gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. Haar eerste KwartaalUpdate van dit jaar Kansen pakken in deze crisistijd gaat in op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s. Een PDF van het rapport, met links naar verdiepende artikelen, is bijgevoegd. De KwartaalUpdate is een aanvulling op de maandelijkse Retail Update, die gericht is op actualiteiten in de retailsector.

Kernpunten

De kernpunten van deze KwartaalUpdate kunnen als volgt worden samengevat:

  • Sectorprognoses: vanaf Q2 2022 kunnen de sectoren weer op hun normale groeiniveau komen maar de beschikbaarheid en kostprijs van producten staan onder druk;
  • Lokale online platforms kunnen voordelen brengen voor de lokale gemeenschap, maar er zijn ook valkuilen. Hoe benut je de kracht?
  • Private equity kan groothandels versterken door te bouwen aan het businessmodel en waarde toe te voegen;
  • Inkoopsamenwerking maakt het halen van schaalvoordelen mogelijk zonder de nadelen van een consolidatie-strategie; de voorbeelden in food zijn een inspiratie voor non-food;

Samenwerking met ontwerpers in bedrijfskleding biedt kansen om weg te blijven van een prijsgevecht; deze samenwerkingen zijn in meer sectoren mogelijk.

Actualiteiten Overzicht