VEDIS Scenarioplanning Retail 2030 - How to Adapt | Woensdag 30 oktober| Ontvangst 17.30 uur

scenarioplanning


Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar snel op en de voorspelbaarheid neemt af. Dit zorgt voor turbulentie en onzekerheid bij het maken van plannen voor de toekomst. Hoe zal de consument zich in 2030 gedragen? Een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren is scenarioplanning. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. 

 

Op 30 oktober gaan we met elkaar in gesprek over 4 mogelijke toekomstbeelden. We dagen je uit om met elkaar de dialoog of het debat aan te gaan. 

 

 

 

Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, Hoogleraar marketing & retailing aan de Nyenrode Business Universiteit zal ter introductie van de avond een presentatie geven over scenarioplanning en vervolgens dieper ingaan op de met retailers en de NRW gehouden scenarioplannings-sessies .

 

Een van de scenario's is door de NRW verder uitgewerkt. Zal de consument in 2025 producten bezitten of slechts gebruiken? En hoe zal de consument omgaan met zijn persoonlijke data?

 

4 toekomstbeelden die hieruit volgen:

 

 

1. High Tech Leasy Life

2. On The Spot

3. Off The Grid

4. Low Tech Easy Life

 

schermafbeelding_2019_09_09_om_21.50.26_2.png

 

Brigit Gerritse, directeur van de NRW, zal tijdens de avond dieper ingaan op deze vier profielen aan de hand van vier podcasts. Daarna gaan we met elkaar aan ronde tafels in gesprek om in co-creatie antwoorden te formuleren voor de toekomstige opgaven. Aan elke tafel schuift een VEDIS-bestuurslid en een NRW-bestuurslid aan. 

 

Programma:

17.30 uur  Inloop met een licht diner

18.00 uur  Presentatie Kitty Koelemeijer en Brigit Gerritse, NRW

         Debat en/of dialoog aan ronde tafels

         Co-creatie delen d.m.v. korte presentaties

20.00 uur  Afsluiting en borrel

20.30 uur  Einde bijeenkomst

 

Locatie: 

Koetshuis van Restaurant Dengh

Enghlaan 17

3543 BD Utrecht

 

AANMELDEN: 

VEDIS leden kunnen zich, na inloggen, in de agendakolom 'inschrijven' onder het event op 30.10.2019.
Het aanmelden van een introducé voor deze bijeenkomst kan in overleg met ondergetekende. Vanwege de interactiviteit willen we het aantal deelnemers niet te groot maken.  

Graag tot ziens op 30 oktober aanstaande.

 

Met vriendelijke groet,

Charlotte Oude Reimer

 

Manager VEDIS Retail Platform

activiteiten@vedis.org

06-53805950

Nieuws overzicht