VEDIS Scenarioplanning Retail 2030 - How to Adapt | Woensdag 30 oktober


Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar snel op en de voorspelbaarheid neemt af. Dit zorgt voor turbulentie en onzekerheid bij het maken van plannen voor de toekomst. Hoe zal de consument zich in 2030 gedragen? Een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren is scenarioplanning. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. 

 

Op 30 oktober gingen we met elkaar in gesprek over 4 mogelijke toekomstbeelden. 

 

 

 

Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, Hoogleraar marketing & retailing aan de Nyenrode Business Universiteit gafter introductie van de avond een presentatie over scenarioplanning en ging vervolgens dieper in op de met retailers en de NRW gehouden scenarioplannings-sessies .

 

Een van de scenario's is door de NRW verder uitgewerkt. Zal de consument in 2025 producten bezitten of slechts gebruiken? En hoe zal de consument omgaan met zijn persoonlijke data?

 

4 toekomstbeelden die hieruit volgen:

 

 

1. High Tech Leasy Life

2. On The Spot

3. Off The Grid

4. Low Tech Easy Life

 

schermafbeelding_2019_09_09_om_21.50.26_2.png

 

Brigit Gerritse, directeur van de NRW, ging tijdens de avond dieper in op deze vier profielen aan de hand van vier podcasts. Daarna gingen we met elkaar aan ronde tafels in gesprek om in co-creatie antwoorden te formuleren voor de toekomstige opgaven.

 

schermafbeelding_2019_11_21_om_15.01.37.png

 

Locatie: 

Koetshuis van Restaurant Dengh

Enghlaan 17

3543 BD Utrecht

 

 

Fotoalbums Overzicht