Wat is VEDIS?

Het platform voor innovatie, inspiratie en kennisdeling in de retail

VEDIS Retail Platform is hét platform waar de verschillende disciplines uit de retailsector samenkomen. Voornaamste doelstelling is het verzamelen, vergroten en uitwisselen van kennis over, signalering van ontwikkelingen en het inspireren van het management in de retail branche.

Het Retail Platform volgt de diverse processen van alle vormen van retail op de voet. De trends, het allesbepalende consumentengedrag, de management topics, economische en politieke aspecten worden nauwgezet gevolgd.

Met een interessant en inspirerend programma worden de leden van VEDIS Retail Platform op maat bediend waardoor zij de mogelijkheid hebben om zich goed en blijvend te manifesteren in de altijd in beweging zijnde retailbranche.

Dat maakt VEDIS het platform voor de wetenschap en de praktijk in retail.


Achtergrond  VEDIS

VEDIS is sinds 1963 actief in de retail. In 1963 werd op initiatief van prof. dr. drs. Anton Dreesmann VEDIS Detailhandels Platform opgericht.

Door zijn toenmalige dubbelfunctie als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de hoofddirectie van V&D Nederland en later Vendex, zag hij als geen ander het nut in van het koppelen van theorie en praktijk in een doorlopend veranderingsproces dat in de hele bedrijfskolom van producent tot consument plaats vindt.