PERSBERICHT | Avans Hogeschool | Betekenisvol ondernemen Onderwijs en retailpraktijk

Het auditteam van Hobéon kent bij de 3-jaarlijkse hercertificatie opnieuw het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs met 3 sterren toe aan de opleidingen Small Business & Retail Management en Advanced Business Creation van Avans Hogeschool. Dat betekent dat duurzaamheid bewezen goed verankerd is in alle systemen van hun onderwijs. Maar daar blijft het niet bij als het aan deze opleidingen ligt. Zij gaan de uitdaging naar een andere manier van denken en kijken aan, samen met het werkveld waarvoor ze opleiden. 

 

Dat gebeurt door in het onderwijs nauw samen te werken met het werkveld, maar ook door kennis te delen met elkaar en elkaar te inspireren. Een actueel voorbeeld is het Retailevent Get Inspired for Tomorrow dat Small Business & Retail Management ’s-Hertogenbosch samen met VEDIS Retail Platform organiseert. Op 22 februari a.s. staat de 4e editie van dit event –hoe kan het ook anders- geheel in het teken van Customer Experience 3.0. Een thema dat betekenisvol ondernemen volop in de kijker zet en plaatst naast de ontwikkelingen in de e-commerce.
avans_get_inspired_v150218.pngLees meer

VEDIS Jong Retail talent

Als Kennis en innovatie platform in de Retail staat VEDIS in nauw contact met de diverse onderwijsinstellingen in Nederland. Zoals Nyenrode, Avans Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool InHolland.

Naast het jaarlijks uitreiken van de VEDIS Retail Scriptieprijs wil VEDIS ook graag voor haar leden de gelegenheid bieden om onderzoek- en afstudeerstages te laten uitvoeren. 

Overweegt u een student een stage plaats te geven of een afstudeeropdracht te laten uitvoeren bij uw organisatie. Dan is het belangrijk om te weten wat dat inhoudt. Wat de student voor uw organisatie kan betekenen. Wat u wel of niet van de student kunt vragen. En ook wat de student van u mag verwachten.

De afstudeeropdracht is de laatste fase van de opleiding. De student heeft ruime kennis van de relevante vakgebieden. Hij of zij kan volwaardig in een praktijksituatie functioneren en zelfstandig een bedrijfsopdracht uitvoeren. De student is getraind in alle deelvaardigheden: een probleemstelling formuleren, een onderzoek opzetten, interviews houden of enquêtes afnemen.

Hieronder presenteren onderwijsinstellingen zich voor u als organisatie en ook voor u als student.

Op alfabetische volgorde:

Avans Hogeschool | Onderwijs in bedrijf

De opleiding
De opleiding AVANS Ondernemerschap en Retail Management (ORM), bereidt de student onder meer voor op het zelfstandig managen van winkels en vestigingen van winkelketens, of op het starten en managen van een eigen bedrijf in de retailsector. Ze leren de ondernemersvaardigheden die daarbij belangrijk zijn. Daarnaast trainen we de student in leiding- geven, gesprekstechnieken en in creativiteit.

De Afstudeeropdracht
Bij de afstudeeropdracht gaat het om een praktische onderzoeksvraag. De ORM student ontwikkelt bijvoorbeeld een strategisch marketingplan of doet een imago-onderzoek. De student sluit de afstudeeropdracht af met conclusies en aanbevelingen die relevant zijn voor uw organisatie en geeft advies over de implementatie van de aanbevelingen met een bijbehorende kostenanalyse.

Studenten voeren hun afstudeeropdracht uit in het laatste semester van het vierde jaar.

Lees meer

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) | Opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM)

De Opleiding
De opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een commerciële opleiding en leidt op voor zelfstandig ondernemerschap en (retail) management. Het studieprogramma is breed samengesteld waardoor studenten met een grote verscheidenheid aan vakken worden geconfronteerd. Te denken valt aan marketing, bedrijfseconomie, (retail)management en organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Flexibel kunnen handelen, inventiviteit en creativiteit zijn hoog gewaardeerde eigenschappen van de afgestudeerde ORM-studenten. De praktische kant van het ondernemerschap staat ondermeer centraal in de vele projecten en uiteraard de stage en de afstudeeropdracht.

Lees meer