VEDIS Jong Retail talent

Als Kennis en innovatie platform in de Retail staat VEDIS in nauw contact met de diverse onderwijsinstellingen in Nederland. Zoals Nyenrode, Avans Hogeschool, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Naast het jaarlijks uitreiken van de VEDIS Retail Scriptieprijs wil VEDIS ook graag voor haar leden de gelegenheid bieden om onderzoek- en afstudeerstages te laten uitvoeren. 

Overweegt u een student een stage plaats te geven of een afstudeeropdracht te laten uitvoeren bij uw organisatie. Dan is het belangrijk om te weten wat dat inhoudt. Wat de student voor uw organisatie kan betekenen. Wat u wel of niet van de student kunt vragen. En ook wat de student van u mag verwachten.

De afstudeeropdracht is de laatste fase van de opleiding. De student heeft ruime kennis van de relevante vakgebieden. Hij of zij kan volwaardig in een praktijksituatie functioneren en zelfstandig een bedrijfsopdracht uitvoeren. De student is getraind in alle deelvaardigheden: een probleemstelling formuleren, een onderzoek opzetten, interviews houden of enquêtes afnemen.

Hieronder presenteren onderwijsinstellingen zich voor u als organisatie en ook voor u als student.

Op alfabetische volgorde:

Avans Hogeschool | Onderwijs in bedrijf

De opleiding
De opleiding AVANS Small Business en Retail Management (SBRM) bereidt de student onder meer voor op het zelfstandig managen van winkels en vestigingen van winkelketens, of op het starten en managen van een eigen bedrijf in de retailsector. Ze leren de ondernemersvaardigheden die daarbij belangrijk zijn. Daarnaast trainen we de student in leiding- geven, gesprekstechnieken en in creativiteit.

De Afstudeeropdracht
Bij de afstudeeropdracht gaat het om een praktische onderzoeksvraag. De SBRM student ontwikkelt bijvoorbeeld een strategisch marketingplan of doet een imago-onderzoek. De student sluit de afstudeeropdracht af met conclusies en aanbevelingen die relevant zijn voor uw organisatie en geeft advies over de implementatie van de aanbevelingen met een bijbehorende kostenanalyse.

Studenten voeren hun afstudeeropdracht uit in het laatste semester van het vierde jaar.

Lees meer

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) | Opleiding Small Business en Retail Management

De Opleiding
De opleiding Small Business en Retail Management (SBRM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een commerciële opleiding en leidt op voor zelfstandig ondernemerschap en (retail) management. Het studieprogramma is breed samengesteld waardoor studenten met een grote verscheidenheid aan vakken worden geconfronteerd. Te denken valt aan marketing, bedrijfseconomie, (retail)management en organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Flexibel kunnen handelen, inventiviteit en creativiteit zijn hoog gewaardeerde eigenschappen van de afgestudeerde SBRM-studenten. De praktische kant van het ondernemerschap staat ondermeer centraal in de vele projecten en uiteraard de stage en de afstudeeropdracht.

Lees meer