Inschrijving VEDIS Retail Scriptieprijs 2018 geopend !

De inschrijving voor de VEDIS Retail Scriptieprijs 2018 onder juryvoorzitterschap van prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer is op 7 mei jl. geopend. 

 

Tijdens een werkbezoek van de jury aan de winnaar van 2017, Myrthe Montijn, is het startschot voor de Scriptieprijs gegeven. Studenten die in het collegejaar 2017-2018 (periode van 1 juli 2017 tot 1 augustus 2018) een scriptie hebben voltooid met een onderwerp gerelateerd aan retail, maken kans op een cheque ter waarde van € 3.000, -.

6404_scriptieprijs_button_juli2018.jpg

De VEDIS Retail Scriptieprijs is een prijs die voortkomt uit de inmiddels al een aantal jaren bestaande prestigieuze samenwerking van VEDIS met Nyenrode Business Universiteit en NIMA. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student(en) met de beste scriptie over een onderwerp met daadwerkelijke relevantie voor de retail.

 

Met de prijs wil VEDIS toegepast wetenschappelijk en wetenschappelijk onderzoek naar relevante retailthema’s bevorderen en jong retailtalent stimuleren. Dit past in de missie van VEDIS die al 55 jaar erop gericht is om de theorie en de retailpraktijk bij elkaar te brengen door het verzamelen, uitwisselen en vergroten van kennis. 

 

De scriptie dient een onderwerp te behandelen, speciaal toegespitst op de retail. De prijs is bedoeld voor studenten die een scriptie schrijven op zowel WO- als ook HBO niveau. De jury beoordeelt de ingezonden scripties op de volgende onderdelen: relevantie voor de praktijk, analytisch niveau, uitdrukkingsvaardigheid/algehele communicatieniveau, en originaliteit/innovativiteit.

Wil je meer weten over de voorwaarden voor deelname aan de VEDIS Retail Scriptieprijs 2018, klik hier!

 

De jury bestaat dit jaar uit de volgende retailspecialisten:

  • Kitty Koelemeijer, voorzitter jury, Hoogleraar in Retail & Marketing Nyenrode Business Universiteit, tevens bestuur VEDIS.
  • Jan-Derek Groenendaal, General manager Etos b.v., bestuur VEDIS
  • Frans van der Kraan, Leasing & Commercial director Via Outlet Plc., bestuur VEDIS
  • Ruud Verschuur, Retail Expert, Managing Director DriveSight (retail- /fabrikantenadvies & opleiding), NIMA Register Marketeer, Management-lid Trade Marketing Association (TMA).
  • Lieke Vogels, KNGF ledenservice en verenigingszaken, bestuur VEDIS
  • Myrthe Montijn, winnaar VEDIS Retail Scriptieprijs 2017 en UX designer bij Fabrique.

Tijdens het bedrijfsbezoek aan Fabrique, het internationaal strategisch ontwerpbureau waar winnaar van 2017 Myrthe Montijn werkt, presenteerde zij de projecten waar zij als interactieontwerper aan had meegewerkt en vertelde hoe zij gericht had gezocht naar een baan gerelateerd aan retail. Geïnspireerd door een voormalig winnaar had zij haar scriptie in 2017 ingestuurd om kans te maken om de winnaar van de VEDIS Scriptieprijs te worden.

Inschrijven kan tot 31 juli 2018 door de scriptie digitaal te versturen naar: scriptieprijs@vedis.org


Lees meer

Rabobank Retail Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor? | mei 2018

 
Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update mei 2018. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • De marktomstandigheden blijven positief voor de sector. Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid zijn in april verder verbeterd. In februari 2018 groeide de retailomzet in zowel food als non-food. De structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn echter veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Verschillende ontwikkelingen in de sector, waaronder de voortdurende groei van de online omzet, zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.