Rabobank Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor | juli 2019

 

De Rabobank Retail Update juli 2019 is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn in de bijlagen opgenomen: (i) onze visie op de sector (ii) enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • Er is nog steeds sprake van groei van de retailsector en het consumentenvertrouwen laat voor het eerst sinds lange tijd weer een positieve ontwikkeling zien. Echter: de structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. 


De Cijfers & Trends website retail
bevat meerdere rapporten over de retailsector.
Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl