Rabobank Update | Innovatie

Rabobank Update | Innovatie

 

VEDIS organiseert jaarlijks een congres waarbij het meest innovatieve retailconcept wordt verkozen tot de 'VEDIS New Retail Champion'. Rabobank is partner van VEDIS bij de organisatie van dit congres dat op donderdag 28 november, zal plaatsvinden. In dit kader is door ons een rapport geschreven over het thema innovatie: "Innovatie is niet ingewikkeld". Dit rapport (zie bijgevoegde PDF) belicht enkele aspecten rond het thema ‘innovatie voor de retailsector’ en bevat een profiel van de kandidaten voor de award 'New Retail Champion 2019'.

 

Het hoofdonderwerp van het rapport is dat innovatie ook bereikbaar moet kunnen zijn voor de kleinere retailers. Dit is uitgewerkt in de volgende kernboodschappen:

 

  • Retailers moeten innovatie niet alleen aanpakken, maar samenwerking zoeken. Er zijn veel samenwerkingspartners beschikbaar
  • Een kernpunt van innovatie is het meer onderscheidend maken van de retailformule. Dat kan al met relatief kleine en eenvoudige maatregelen
  • Naast innovatie is duurzaamheid een belangrijk thema voor de retailsector. Beide thema’s kunnen gecombineerd worden door duurzaamheid als aanknopingspunt voor innovatie te gebruiken.

 

 

 

Lees meer
Rabobank duurzaamheid

Rabobank Retail Update | Duurzaamheid in Retail

 

 

Op de website van RetailTrends heeft Rabobank een artikel geschreven over de kansen die duurzaamheid biedt voor de sector: De drie grote kansen die duurzaamheid retailers biedt. De kern is dat zij retailers oproepen om duurzaamheid niet als een risico of een bedreiging te zien, maar als een kans om de business te behouden en op verschillende onderdelen te verbeteren.

 

De hoofdlijn is als volgt:

  • Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk en verwachten van retailers dat zij duurzaamheid serieus nemen. Retailers moeten daarom duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda zetten. Daarmee krijgen en behouden zij een ‘license to operate’
  • Aan de ‘license to operate’ is ook de noodzaak tot het afleggen van verantwoording gekoppeld. Wat zijn de doelstellingen en acties met betrekking tot duurzaamheid en tot welke resultaten heeft dat geleid? Niet alle retailers pakken dat even goed op. Het niet afleggen van verantwoording over duurzaamheid is een gemiste kans
  • Duurzaamheid biedt ook concrete businesskansen voor retailers: (i) duurzaamheid onderdeel maken van de waardepropositie, (ii) verbeteren van de bedrijfsvoering en daarmee het verlagen van kosten, (iii) nemen van ketenverantwoordelijkheid door de regie te voeren op duurzaamheid.