Rabobank Retail Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor? | juli 2018

 

Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update juli 2018. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • De marktomstandigheden blijven positief voor de sector. Het consumentenvertrouwen is in juni gelijk gebleven en de koopbereidheid is iets gedaald, maar de lange termijn trend is positief. In april 2018 groeide de retailomzet zowel in food als in non-food vrij fors met ca. 5% (gecorrigeerd voor aantal koopdagen). De structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn echter veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Verschillende ontwikkelingen in de sector, waaronder de voortdurende groei van de online omzet, zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.

 

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.