Rabobank artikel in RetailTrends | Verticale integratie - kansen voor groothandels

De Rabobank schrijft regelmatig op de site van het retailvakblad RetailTrends. Haar blog van november staat in het teken van de kansen die verticale integratie biedt voor de groothandel. Verticale integratie is een veel gebruikt model in de retailsector. Zara, H&M, Beter Bed, Seats & Sofas en IKEA zijn voorbeelden van verticaal geïntegreerde retailers. De kern van verticale integratie is dat de gehele waardeketen van ontwerp en productie tot retail - en dus verkoop aan de eindklant - beheerst wordt en dat de retailer daarbij de regisseur is die de complete marge in de keten van producent tot consument verdient. Groothandels kunnen ook meer verticaal integreren door actief te worden als retailer. Daarmee versterken zij hun positie in de keten en groeien ze uit tot regisseur van de waardeketen. Lees hier de blog: Zo maakt verticale integratie ook groothandels sterker

Hoofdpunten van dit artikel:

  • Door verticale integratie kunnen groothandels verschillende voordelen behalen: (1) betere afstemming tussen verkoop en inkoop waardoor het risico van onverkochte voorraden wordt verminderd (2) koppeling van voorraadinformatie in de keten, leidend tot een betere voorraadbeschikbaarheid (2) mogelijkheid om private labels te ontwikkelen op basis van de informatie uit de keten;
  • 'Kanaalconflicten' worden nog wel eens als bezwaar tegen verticale integratie benoemd. Dit dilemma is op te lossen als alle spelers in de keten bereid zijn om op een andere manier naar de markt te kijken: niet focussen op het verdelen van de markt, maar op het samen zo groot mogelijk maken van de markt;
  • Niet alle groothandels kunnen verticaal integreren. Belangrijke randvoorwaarden zijn: (1) consumentenrelevantie (2) voldoende financiële middelen en managementaandacht (3) kennis en vaardigheden inzake retail, samenwerking en IT.
Actualiteiten Overzicht