Rabobank rapport over innovatie in retail - Digitalisering is key

Rabobank is partner van retailvereniging VEDIS voor het evenement ‘VEDIS New Retail Champion’ dat op 2 november heeft plaatsgevonden. Tijdens dit evenement wordt een prijs uitgereikt aan het meest innovatieve retailconcept. Rabobank maakt in dit kader een rapport dat een kort profiel bevat van de genomineerde kandidaten voor de ‘New Retail Champion 2021’, gekoppeld aan enkele inzichten rond het thema innovatie.

Kernpunten

De kernpunten van het rapport getiteld 'Digitalisering is key' (klik hier voor PDF) kunnen als volgt worden samengevat:

  • Digitalisering is van levensbelang voor retailers. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het alleen hebben van een fysiek touchpoint met klanten een kwetsbaar model is. Meerdere touchpoints zijn nodig om te voldoen aan klantverwachtingen en om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Verder is digitalisering een goede basis voor innovatie;
  • Het pad richting digitalisering kent nogal wat hobbels, vooral voor kleinere spelers. Gebrek aan kennis, schaal en financiële middelen spelen hierbij een rol. Samenwerking en een andere wijze van investeren in digitalisering bieden oplossingen om de hobbels in ieder geval te verminderen. De ‘Future Store Arnhem | powered by Rabobank’ is een voorbeeld van een samenwerkingsverband;
  • Niet alle innovaties bestaan uit ‘nieuwe dingen’. Het doorontwikkelen van bestaande technologieën is ook en optie om te innoveren. De Barcode (R)evolutie is daar een voorbeeld van;
  • Het profiel van de vijf kandidaten voor de ‘VEDIS NEW Retail Champion 2021’ bevat enkele opvallende overeenkomsten:
    (1) duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de proposities, evenals (2) een sterke focus op een onderdeel van de markt, een niche, met (3) een hoge mate van verticale integratie en (4) weinig dominantie van technologie in de waarde propositie, waarbij digitalisering wel van belang is.
Actualiteiten Overzicht