Rabobank artikel in RetailTrends | Content maken

De mediawaarde van winkels - wie niet groot is, moet anders zijn

De Rabobank schrijft regelmatig op de site en in het blad van RetailTrends. In drie voorgaande artikelen heeft de Rabobank een visie geschetst over het beter benutten van de mediawaarde van winkels. Online en offline winkels bereiken consumenten en hebben waarmee mediawaarde voor merken. Om deze waarde te benutten, is het maken van content essentieel. Met goede content veranderen retailers in uitgevers en kunnen ze de waarde van hun winkels nog beter verzilveren. Voor veel grote retailers zal dit geen probleem zijn. Voor kleinere retailers heeft de Rabobank een aantal ideeën en tips uitgewerkt.

Hoofdpunten van dit artikel

De tips en ideeën voor kleinere retailers zijn verdeeld in drie richtingen: Go Big, Go Niche, Go Smart:

  • Go Big - meer schaal door samenwerking. Kleinere ondernemers kunnen door samenwerking de kracht van lokaal ondernemerschap combineren met schaalvoordelen. Franchise is daarbij een mogelijkheid. Er kan ook in andere vormen worden gewerkt aan een gezamenlijke content strategie, bijvoorbeeld via een brancheorganisatie;
  • Go Niche - pak kansen met bijzondere content. Voor kleinere spelers bieden 'niches' of specialisatie in bepaalde producten veel betere kansen dan brede productcategorieën. In de breedte is het lastig om een onderscheidende positie in de markt te vinden terwijl dat in de diepte van een niche wel kan. De nichepositie biedt ook kansen om content te maken die echt onderscheidend is van andere content;
  • Go Smart - klein, maar slimmer. Het distribueren van content via een combinatie van 'fysieke' en digitale kanalen maakt retailers meer waardevol voor merken. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij partijen die merken en retailers op dit gebied ontzorgen met platformtechnologie. Kleinere spelers kunnen op een 'slimme' manier aan content komen door anderen in te schakelen, bijvoorbeeld de klant ('user generated content') of het personeel. Ook uit oogpunt van contentmarketing is het 'slim' om te digitaliseren.

Klik hier voor het artikel in RetailTrends

Actualiteiten Overzicht