Rabobank Retail Update | Oktober 2021

Hierbij de nieuwste Retail Update van oktober (klik hier voor PDF) van de Rabobank. Zoals gebruikelijk ligt daarbij de focus op de vijf kernthema’s die centraal staan in de verdere ontwikkeling van de sector: 1. Fusion (vervagende grenzen met kansen om formules te stretchen), 2. Verticale integratie & Smart data (regie voeren vanuit kennis), 3. Omnichannel & Technologie (klant altijd centraal, naadloos en ‘mobile first’), 4. Samenwerking (samen kom je horizontaal (sector), verticaal (keten) of via platforms verder) en 5. Markt & Concurrentiepositie (concurrentie neemt zowel in B2C, B2B, D2C als  C2C toe , shift naar online zet door, onderscheidend vermogen en digitalisering blijven cruciaal).

Deze thema’s bieden naast risico’s ook kansen. Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren. In deze editie blikt de Rabobank terug op haar recente publicaties over de retailsector. Daarna gaat zij in op de vijf kernthema’s, voorzien van inspirerende tips, voorbeelden en duiding.

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • De retailmarkt is in structurele verandering. Het consumentengedrag wordt anders, waarbij een versnelde shift naar online deels een permanent karakter heeft. Het belang van digitalisering en toegevoegde waarde van de winkel is door de coronacrisis verder onderstreept
  • Vijf kernthema’s spelen een centrale rol in de verdere ontwikkeling van de sector. Het gaat om: 1. Fusion (grenzeloos retailen), 2. Verticale integratie & Smart data, 3. Omnichannel & Technologie, 4. Samenwerking en 5. Markt & Concurrentiepositie. Retailers moeten hierop inspelen en hun strategie aanpassen om kansen te kunnen benutten
  • De Rabobank ziet diverse voorbeelden in de markt rond deze vijf kernthema’s. Hornbach groeit verder in Nederland met een nieuwe, afgeleide formule, nagelmerk Pink Gellac geeft een impuls aan eigen winkels met hulp van Private Equity en Plus en Coop bundelen de krachten.
Actualiteiten Overzicht