Rabobank artikel in RetailTrends | De retailer als platform: organisatie en strategue

De Rabobank schrijft regelmatig op de site van het retailvakblad RetailTrends. In drie voorgaande artikelen heeft de Rabobank een visie geschetst over het deelnemen aan online platforms, het financieren van de groeiende omzet via online platforms en de kansen voor retailers om zelf een platform te worden. Vooral in niches zijn er kansen voor retailers om een platform te ontwikkelen. Om die kansen te benutten, moeten zij hun organisatie en strategie aanpassen. Het vierde deel van het vierluik over online platforms: De retailer als platform - gevolgen voor organisatie en strategie.

Hoofdpunten van dit artikel:

  • De rol van een retailer in een platformmodel verandert van klassieke handelaar naar regisseur van de waardeketen; dit vraagt om andere competenties, met name op het gebied van samenwerken met en aansturen van platformpartners;
  • Het ontwikkelen van een platform vraagt om een systematische aanpak met de volgende fasen: 1. bepalen van de niche, 2. keuze assortiment en verdeling met partners, 3. selectie partners
    4. maken van afspraken en implementatie 5. evaluatie en bijsturing;
  • Voor de groei van het platform zijn verschillende strategische opties beschikbaar: toevoegen van producten/diensten, andere verdeling tussen 'zelf verkopen' en 'verkopen via partners', internationale expansie, combineren platform met fysieke winkels, het laten overnemen van het platform door een (overwegend) fysieke retailer. 
Actualiteiten Overzicht