Rabobank Retail Update | September 2021

Hierbij de nieuwste Rabobank Retail Update van september (zie bijgevoegde PDF). Zoals gebruikelijk ligt daarbij de focus op de vijf kernthema’s die ook na ‘Corona’ weer centraal staan in de verdere ontwikkeling van de sector: 1. Fusion (vervagende grenzen met kansen om formules te stretchen), 2. Verticale integratie & Smart data (regie voeren vanuit kennis), 3. Omnichannel & Technologie (klant altijd centraal, naadloos en ‘mobile first’), 4. Samenwerking (samen kom je horizontaal (sector), verticaal (keten) of via platforms verder) en 5. Markt & Concurrentiepositie (concurrentie neemt zowel in B2C, B2B, D2C als  C2C toe , shift naar online zet door, onderscheidend vermogen en digitalisering blijven cruciaal).

Deze thema’s bieden naast risico’s ook kansen. Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren. In deze editie blikken we terug op recente publicaties van de Rabobank over de retailsector. Daarna gaat de Rabobank in op de vijf kernthema’s, voorzien van inspirerende tips, voorbeelden en duiding.

Kernpunten

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • De coronapandemie heeft naast tijdelijke omzeteffecten ook meer structurele gevolgen. Het consumentengedrag verandert, waarbij een versnelde shift naar online deels een permanent karakter heeft. Het belang van digitalisering en toegevoegde waarde van de winkel wordt door de coronacrisis verder onderstreept
  • Na ‘Corona’ zullen de vijf kernthema’s weer een centrale rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de sector. Het gaat om: 1. Fusion (grenzeloos retailen), 2. Verticale integratie & Smart data, 3. Omnichannel & Technologie, 4. Samenwerking en 5. Markt & Concurrentiepositie. Retailers moeten hierop inspelen en hun strategie aanpassen om kansen te kunnen benutten
  • Wij zien diverse inspirerende voorbeelden in de markt rond deze vijf kernthema’s. Omoda stretcht van schoenen naar fashion, Blokker ontwikkelt een 'ship-from-store' model om de klantenservice te verbeteren en online speler TOM werkt samen met internationale platforms om haar internationale expansiestrategie te ondersteunen.
Actualiteiten Overzicht