Rabobank Rapport: Make-over voor franchise - strategie en organisatie herijken

Franchise is in de kern een krachtig businessmodel voor de retailsector. Indien goed toegepast, kunnen dezelfde samenwerkingsvoordelen worden gerealiseerd als binnen een filiaalbedrijf, waarbij de kracht van lokaal ondernemerschap een ‘bonus’ is. De marktomstandigheden voor franchiseorganisaties worden echter steeds uitdagender. De nieuwe franchisewetgeving vraagt om een heroverweging van de afspraken tussen franchisegever en franchisenemers. Door diverse marktontwikkelingen, waaronder toenemende concurrentie en de groei van online, moet de strategie opnieuw worden geanalyseerd. In dit rapport (zie bijgevoegde PDF) werkt de Rabobank deze onderwerpen verder uit. Ook wordt aangegeven hoe de Rabobank franchiseorganisaties commercieel bedient en hoe zij naar financieringsvoorstellen kijkt. Het rapport is in samenwerking met Ludwig & Van Dam Franchiseadvocaten tot stand gekomen.

Samenvatting van de kernpunten:

  • De nieuwe Franchisewet die per 1 januari is ingegaan, stelt nieuwe en strengere eisen aan de afspraken tussen franchisegever en franchisenemer. Het gaat vooral om de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • Een groot deel van de nieuwe wetgeving is direct ingegaan en een ander deel wordt van toepassing terwijl franchisecontracten nog doorlopen. Niet alle onderdelen van de wet hoeven direct in franchisecontracten te worden ondergebracht. Franchiseorganisaties kunnen hier keuzes maken;
  • Franchise is in de kern nog steeds een krachtig businessmodel dat de voordelen van schaal kan combineren met de kracht van lokaal ondernemerschap. De groeicijfers van franchise over een langere periode illustreren deze kracht;
  • De marktomstandigheden zijn voor franchiseorganisaties een stuk uitdagender geworden door veranderingen in demografie, concurrentie en klantgedrag, waaronder de shift naar online. Financieringscapaciteit is vanuit de optiek van de franchisegever een minder relevant issue geworden en speelt nauwelijks een rol in de keuze voor een franchisemodel;
  • De meer uitdagende marktomstandigheden vragen om een herijking van strategie en besturing om als franchiseorganisatie succesvol te blijven. Wij hebben hiertoe vijf ‘tips’ uitgewerkt: (1) zorg voor een onderscheidende formule en blijf deze (door)ontwikkelen; (2)  combineer hard franchise met lokaal ondernemerschap: ‘hard waar het moet, flexibel waar het kan’; (3) kijk naar andere manieren om met ‘online’ om te gaan; (4) blijf kritisch kijken naar het vestigingsnetwerk en (5) kijk of de eigendoms- en governancestructuur nog past bij de strategie;
  • Bij de beoordeling van franchiseorganisaties gebruikt de Rabobank diverse aspecten van dit rapport, waaronder de juridische afspraken, de strategie en de besturing. Het centrale Team Franchise & Arrangementen (RFA) werkt hierbij nauw samen met de lokale Rabobanken.
Actualiteiten Overzicht