Rabobank artikel in RetailTrends: Denken als mediamerk – Zo maak je waardevolle content

De Rabobank schrijft regelmatig in de fysieke uitgave van het retailvakblad RetailTrends. In twee voorgaande artikelen hebben zij een visie geschetst over de waarde die winkels - zowel online als offline - hebben omdat ze heel veel consumenten bereiken. De mediawaarde van die winkels wordt onvoldoende benut. In het aprilnummer van RetailTrends staat een artikel getiteld 'Denken als mediamerk - zo maak je waardevolle content' (zie bijgevoegde PDF). Daarin hebben we deze visie verder uitgewerkt en vertaald in praktische tips.

Hoofdpunten van dit artikel:

  • Om het bereik van winkels te kunnen verzilveren, moet eerst bereik gecreëerd worden door het bieden van een onderscheidende formule. Dit wordt lastiger door een meer transparante en concurrerende markt. Niettemin zijn er voldoende kansen via een combinatie van producten, kennis, beleving, gemak en beschikbaarheid.
  • Content en contentmarketing bieden de sleutel tot het verzilveren van bereik. Klanten willen geen producten maar oplossingen. Content legt de link tussen producten en oplossingen. Met betere, andere of meer originele content kan de retailer zich onderscheiden.
  • Voor een goede aanpak van contentmarketing zijn drie zaken belangrijk:
    (1) een systematische aanpak via een cyclus (2) goede samenwerking in de contentcreatie (3) data: 'meten is weten'.
Actualiteiten Overzicht