Rabobank artikel in RetailTrends: Online platforms & Financiering

De Rabobank publiceert regelmatig op de website en in het fysieke magazine van RetailTrends. Als vervolg op een eerdere publicatie van februari Online platforms: meedoen of niet?  heeft de Rabobank nu een artikel geschreven over online platforms en financiering Financieren van groei op online platforms: alleen of samen?

Kernpunten

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • De vraag of het verkopen van producten op een online platform wel of niet interessant is voor een retailer, is niet eenduidig te beantwoorden. Een juiste afweging is maatwerk en moet gebaseerd moet worden op een gedegen strategische, operationele en financiële analyse. Onderdeel van de financiële analyse is de financiering.
  • Zeker als het platform zorgt voor een forse omzetgroei, ontstaat de vraag hoe die groei gefinancierd gaat worden. Daarvoor zijn verschillende opties, verdeeld in een drietal hoofdgroepen: 1. Financieren op eigen kracht; hiervoor zijn verschillende bronnen beschikbaar die afhankelijk zijn van de levensfase van de retailer 2. Samenwerken met leveranciers en klanten, bijvoorbeeld door andere afspraken over eigendomsoverdracht, crowdfunding of voorverkopen 3. Samenwerken met het online platform waarbij geldgevers en geldnemers door het platform aan elkaar verbonden worden
  • De retailer hoeft bij het voorzien in de financieringsbehoefte niet per se te kiezen uit één van de geschetste hoofdgroepen. De oplossing kan juist ook een combinatie van verschillende opties zijn. De retailer onderzoekt de mogelijkheden en maakt de optimale combinatie, rekening houdend met beschikbaarheid, pricing en voorwaarden. 

Samenwerking Rabobank en bol.com

Een van de financieringsopties is het samenwerken met een online platform. Deze optie heeft verschillende voordelen voor meerdere partijen. Het platform biedt meer service aan de deelnemende retailers. Geldgevers kunnen hun klanten nog beter bedienen. De transactiedata van de retailer op het platform kunnen in de financieringsaanvraag worden betrokken. Om in te spelen op deze – en op andere – voordelen, zijn Rabobank en bol.com een samenwerking aangegaan die geleid heeft tot een nieuw product: een flexibele lening voor bol.com partners. Het gaat om een lening tussen EUR 5.000 en EUR 250.000 die meebeweegt met de omzet op bol.com. Het maximum bedrag van de lening wordt bepaald door de verkoophistorie op bol.com. In maanden met een hoge omzet wordt meer afgelost, terwijl in maanden met een lage omzet juist minder wordt afgelost. Een flexibele financiering dus waarmee de bol.com partner zijn doelen veilig en snel kan realiseren. Meer informatie? Of wil je binnen een kwartier weten hoeveel geld je kunt lenen tegen welke rente? Ga dan naar deze pagina

Actualiteiten Overzicht