Rabobank Retail Update | Januari 2021

Hierbij de nieuwste Rabobank Retail Update van januari (zie bijgevoegde PDF). Zoals gebruikelijk ligt daarbij de focus op de vijf kernthema’s die ook na ‘Corona’ weer centraal staan in de verdere ontwikkeling van de sector: 1. Fusion (vervagende grenzen bieden kansen), 2. Verticale integratie & Smart data (regie voeren vanuit kennis), 3. Omnichannel & Technologie (klant altijd centraal, ‘mobile first’), 4. Samenwerking (samen kom je verder) en 5. Markt & Concurrentiepositie (concurrentie neemt toe, shift naar online zet door, onderscheidend vermogen en digitalisering blijven cruciaal). Deze thema’s bieden naast risico’s ook kansen.

Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren. In deze editie blikken we terug op de strategische publicaties van de Rabobank over de retailsector in het afgelopen jaar. Daarna gaan wij in op de vijf kernthema’s, voorzien van inspirerende tips en voorbeelden.

Kernpunten

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • De coronapandemie heeft naast tijdelijke omzeteffecten ook meer structurele gevolgen. Het consumentengedrag verandert, waarbij een versnelde shift naar online deels een permanent karakter heeft. Ook is er meer aandacht voor ‘duurzaamheid’ en ‘lokaal’. Het belang van digitalisering en toegevoegde waarde van de winkel wordt door de coronacrisis verder onderstreept
  • Na ‘Corona’ zullen de vijf kernthema’s weer een centrale rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de sector. Het gaat om: 1. Fusion (grenzeloos retailen), 2. Verticale integratie & Smart data, 3. Omnichannel & Technologie, 4. Samenwerking en 5. Markt & Concurrentiepositie. Retailers moeten hierop inspelen en hun strategie aanpassen om kansen te kunnen benutten 
  • Wij zien diverse inspirerende voorbeelden rond deze vijf kernthema’s. BCC breidt uit van consumentenelektronica naar keuken, producent Royal Delft gaat online verkopen en Gamma zoekt de samenwerking met topschaatsers om haar merkverhaal te vertellen.

Downloads:

Actualiteiten Overzicht