Rabobank artikel in RetailTrends | Eigendomsstructuur & Strategie

De Rabobank publiceert regelmatig op de website en in het fysieke magazine van RetailTrends. Hierbij een link naar de meest recente publicatie: Laat eigendomsstructuur de strategie ondersteunen

Kernpunten

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • Voor retailers zijn verschillende eigendomsstructuren mogelijk. De belangrijkste vier zijn: familiebedrijf, beursgenoteerd bedrijf, eigendom van Private Equity en coöperatie. De keuze voor een eigendomsstructuur moet niet gebaseerd worden op algemene veronderstellingen en (voor)oordelen over bijvoorbeeld familiebedrijven of Private Equity. De kernvraag is immers: welke eigendomsstructuur ondersteunt de strategie het beste?
  • De keuze van de eigendomsstructuur start met de strategische analyse: (I) waar staan we nu (II) waar willen we heen en (III) hoe komen we daar. Vervolgens moet gekeken worden welke extra middelen en welke veranderingen binnen de organisatie nodig zijn om de strategie te realiseren. Dan kan de vraag worden beantwoord of de huidige eigendomsstructuur de meest optimale is om deze middelen te verkrijgen en veranderingen te realiseren. Ook kan het nodig blijken om aanpassingen binnen de bestaande structuur door te voeren
  •       Wij hebben drie voorbeelden uitgewerkt waarbij een ander eigendomsmodel kan helpen om de strategie te realiseren: (I) een coöperatie kan een nieuwe impuls geven aan franchiseorganisaties (II) Private Equity kan wel degelijk toegevoegde waarde geven voor retailers, mits de goede keuzes gemaakt worden (III) een beursnotering kan knellend zijn, zeker bij ‘conglomeraten’.
Actualiteiten Overzicht