Rabobank artikel in RetailTrends | De kracht van de warenmarkt beter benutten

Op de website van RetailTrends heeft de Rabobank een artikel geschreven over de rol die warenmarkten kunnen spelen in het leefbaar maken en houden van binnensteden: De kracht van de warenmarkt beter benutten

Kernpunten

 

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • De warenmarkten vormen een relatief klein deel (1-2%) van de totale retailmarkt. Zij kunnen echter een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van binnensteden en daarmee een positieve impact hebben op de winkels en horeca in die binnensteden. Dit issue is belangrijker en actueler dan ooit omdat de shift naar online retail door ‘Corona’ wordt versneld
  • Gemeenten hebben een kans om de positieve rol van de warenmarkten beter te gaan regisseren. Als gevolg van een Europese Dienstenrichtlijn moet namelijk nieuw beleid inzake vergunningstermijnen worden bepaald. Naar onze mening moet daarbij vooral op ‘kwaliteit’ worden gestuurd. Dit vraagt om een visie op de positie van de warenmarkt in het gehele lokale winkelaanbod en op de optimale samenstelling van die warenmarkt
  • De warenmarkt is een integraal onderdeel van de lokale retailmarkt en verdient een plaats in de gemeentelijke detailhandelsvisie. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de retailmarkt, moeten de gemeenten hier snel mee aan de slag. De provincies en de Rijksoverheid moeten daarbij ook hun verantwoordelijkheid nemen . De markt wacht immers op niemand en zeker niet op overheden die hun beleid en visie niet op orde hebben.
Actualiteiten Overzicht