Rabobank Retail Update | juli 2020

De Retail Updates van april en mei stonden volledig in het teken van de Coronacrisis en in juni keken we over de crisis heen naar de structurele sectorveranderingen. De nieuwste Retail Update van juli (zie bijgevoegde PDF) borduurt hierop voort. ‘Corona’ komt uiteraard aan de orde, maar de focus ligt op de vijf kernthema’s die ook na ‘Corona’ weer centraal staan in de verdere ontwikkeling van de sector. Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren. Achtereenvolgens gaan wij in op recente Rabobank publicaties over de retailsector en op de vijf kernthema’s, voorzien van inspirerende tips en voorbeelden die vaak ook weer een link hebben met de coronacrisis.

Kernpunten

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het coronavirus heeft naast tijdelijke omzeteffecten ook meer structurele gevolgen. Het consumentengedrag verandert, waarbij een versnelde shift naar online deels een permanent karakter heeft. Ook is er meer aandacht voor ‘duurzaamheid’ en ‘lokaal’. Het belang van digitalisering en toegevoegde waarde van de winkel wordt door de coronacrisis verder onderstreept·      
  • Na ‘Corona’ zullen de vijf kernthema’s weer een centrale rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de sector. Het gaat om: 1. Fusion (grenzeloos retailen), 2. Verticale integratie & Smart data, 3. Omnichannel & Technologie, 4. Samenwerking en 5. Markt & Concurrentiepositie. Retailers moeten hierop inspelen en hun strategie aanpassen
  •       Wij zien diverse inspirerende voorbeelden rond deze vijf kernthema’s. Spar komt met een nieuwe gemaksformule, Picnic lanceert een duurzaam huismerk en de eigenaar van Lidl zet een flinke stap op het pad van de digitalisering via een overname.

Downloads:

Actualiteiten Overzicht