Rabobank artikel in RetailTrends | Coronacrisis leidt tot een nieuw retaillandschap

Op de website van RetailTrends hebben wij een artikel geschreven over het retaillandschap in het post-Corona tijdperk: Coronacrisis leidt tot een nieuw retaillandschap. Klik hier voor de PDF van het artikel. Trends die ‘voor Corona’ al zichtbaar waren zullen versnellen en er zijn enkele ‘nieuwe’ ontwikkelingen die kansen bieden, maar de sector ook voor uitdagingen stellen.

Kernpunten

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat digitalisering van levensbelang is voor retailers. Het uitsluitend beschikken over een fysiek contactpunt met klanten is te kwetsbaar. Retailers moeten werk maken van hun online strategie die zich kan ontwikkelen van eenvoudig naar meer complex. Fysieke winkels moeten meer dan ooit aantonen welke toegevoegde waarde zij hebben voor klanten. Indien die toegevoegde waarde niet duidelijk is of niet waargemaakt wordt, kiezen klanten voor alternatieven, waaronder online
  • In het coronatijdperk zijn klanten de lokale winkels meer gaan waarderen. Lokale winkels moeten dit positieve momentum na de crisis pakken en behouden in de concurrentiestrijd met grote ketens en online. Belangrijk is wel dat zij voldoen aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden: online vind- en zichtbaarheid en relevantie voor klanten
  • De lessen van de coronacrisis zullen ook vertaald worden in nieuwe eisen aan de bedrijfsprocessen van de retailer, waaronder een meer flexibele inkoop en de anderhalve-meter- samenleving. Het voldoen daaraan zal nog wel een flinke uitdaging worden, maar wellicht zijn er geen keuzes.

Downloads:

Actualiteiten overzicht