Rabobank Retail Update | mei 2020

De Retail Update van mei staat niet in het teken van de vijf kernthema’s, maar van de Coronacrisis die een grote impact heeft op de sector. De sector is al jaren in fundamentele verandering en deze crisis komt daar nu bovenop. Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren.

Kernpunten

 

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het coronavirus treft de non-food detail- en groothandel fors en er is sprake van sterk verminderde vraag. De impact is niet beperkt tot de sector: ook vastgoedeigenaren en producenten/merkeigenaren ondervinden de gevolgen
  • Naast de tijdelijke omzeteffecten zijn er ook meer structurele gevolgen. Fysiek winkelen wordt mogelijk minder aantrekkelijk, het consumentenvertrouwen heeft een forse knauw gekregen, waardoor consumenten voorzichtiger worden in hun bestedingen en de shift naar online heeft een deels permanent karakter
  • Ook in deze uitdagende tijden zien we positieve en inspirerende ontwikkelingen. Zo zijn diverse retailers bezig met de versnelling van hun digitalisering, wordt de combinatie tussen online en de winkels meer opgezocht en zijn er al voorbereidingen op de anderhalve-meter-samenleving.

Downloads:

Actualiteiten overzicht