Rabobank KwartaalUpdate | Retail & Groothandel

Om spelers in retail en groothandel te helpen en te inspireren, publiceren we regelmatig over de kernthema's van de sectoren en de gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. Onze tweede KwartaalUpdate van dit jaar In het hart getroffen door Corona (zie bijgaande PDF) gaat in op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s. Dit is een aanvulling op de maandelijkse Retail Update, die gericht is op actualiteiten in de retailsector. Het coronavirus is momenteel het belangrijkste issue voor de retail- en groothandel. In deze Update gaan we daar uiteraard op in. Daarnaast laten we zien dat er ook in deze uitdagende tijden nog kansen zijn. Dit werken we uit in een aantal onderwerpen.

Kernpunten

 

De kernpunten van deze KwartaalUpdate kunnen als volgt worden samengevat:

•   Als klanten massaal thuisblijven vanwege de coronacrisis, zijn er toch mogelijkheden om omzet te blijven maken;

•   Niet alleen de retailsector staat onder druk, ook de non-food groothandels ervaren de gevolgen van corona;

•   De combinatie van winkels en online biedt kansen via diverse businessmodellen;

•   Winkelgebieden moeten flink aan de slag om ongunstige trends te keren;

•   Retailers die leren denken als een mediabedrijf kunnen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.

Downloads:

Actualiteiten overzicht