Rabobank Retail Update | April 2020

De Retail Update van april (zie bijgaande pdf) staat niet in het teken van de vijf kernthema’s maar van de Coronacrisis die een grote impact heeft op de sector. De sector is al jaren in fundamentele verandering en deze crisis komt daar nu bovenop. Doel van de Retail Update is en blijft om ondernemers te informeren en daarmee te helpen, te inspireren en te activeren. Achtereenvolgens gaan wij in op de Coronacrisis en de getroffen regelingen, recente Rabobank publicaties over de retailsector en inspirerende tips en voorbeelden.

 Kernpunten

De kernpunten van de Retail Update kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het coronavirus treft de non-food detail- en groothandel fors en er is sprake van sterk verminderde vraag. Slechts een beperkt deel van verkoop verschuift van de winkelvloer naar onlinekanalen. Steeds meer winkels en winkelketens sluiten de fysieke deur en geven aan dat er alleen nog maar online besteld kan worden maar dat zal een forse fysieke omzetdaling niet opvangen
  • Naast de tijdelijke omzeteffecten zijn er ook meer structurele gevolgen. Winkelgebieden worden mogelijk minder aantrekkelijk, consumenten worden voorzichtiger in hun bestedingen en de shift naar online heeft een deels permanent karakter

Ook in deze uitdagende tijden zien we positieve en inspirerende ontwikkelingen. Zo zijn diverse retailers bezig met 'private shopping', zowel virtueel als fysiek. Bol.com helpt klanten om thuisblijven aangenamer te maken. Samenwerking en partnership is voor DHZ-keten Bauhaus geen loze kreet, maar wordt in de praktijk gebracht met haar leveranciers.

Downloads:

Actualiteiten overzicht