Rabobank artikel in RetailTrends | Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

 

Op de website van RetailTrends heeft Rabobank een artikel geschreven over de kansen en risico’s voor winkelgebieden: Nieuwe impulsen voor winkelgebieden. De kern van dit artikel is dat stakeholders in winkelgebieden flink aan de slag moeten om negatieve trends te keren en dat er daarvoor voldoende kansen zijn.

 

De hoofdlijn is als volgt:

 

  • Onderzoeksbureau Locatus gaf recent enkele waarschuwingssignalen over winkels en winkelgebieden. De leegstand loopt weer op en de piek van 2015 is bijna bereikt. Ook ziet Locatus dat het risicoprofiel (de kans op leegstand) van panden, gemeten via de Retail Risk Index, al jaren toeneemt. De risico’s zijn nu zelfs de hoogste in de afgelopen 10 jaar. Rabobank denkt dat de signalen van Locatus serieus genomen moeten worden omdat ze gebaseerd zijn op fundamentele factoren die niet zomaar overwaaien, maar versterkt zullen doorzetten. Naast structurele trends zoals urbanisatie en online groei is er een kwaliteitsprobleem met winkels en winkelgebieden
  • Rabobank ziet diverse kansen om nieuwe impulsen aan winkelgebieden te geven: 1. zorg voor centrale regie in winkelgebieden; 2. maak duidelijk waarom de klant moet komen door een duidelijk profiel aan winkelgebieden te geven; 3. breidt de samenwerking tussen retailers, vastgoed en gemeenten uit met andere samenwerkingspartners (onderwijs, cultuur, media) en beloon de samenwerking via financiële prikkels voor stakeholders

 

 

Stakeholders moeten flink aan de slag om de kansen te realiseren. Als er niets gebeurt, dreigt een neerwaartse spiraal met een voortgaande groei van online en verdere druk op winkels en winkelgebieden. Die neerwaartse spiraal heeft veel verliezers waaronder retailers (druk op traffic en omzet en marge), vastgoedeigenaren (druk op huren en waarden) en gemeenten (verpauperde binnensteden).

 

 

Actualiteiten overzicht