Uitgesteld: NRW Expertmeeting Franchise | 16 april 2020

Franchisewet

De bijeenkomst van de NRW, Nederlandse Raad Winkelcentra over de nieuwe Franchisewet is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Aan deze bijeenkomst konden 10 VEDIS-leden deelnemen. Deze hebben we inmiddels hierover geïnformeerd. Brandende vragen over de franchisewet kunnen het best gesteld worden aan de Nederlandse Franchise Vereniging (www.nfv.nl), via franchise@nfv.nl.  

Nieuws Overzicht