Rabobank artikel in RetailTrends | Kansen benutten door winkels en online te combineren

Rabobank artikel Kansen benutten door winkels en online te combineren

Op de website van RetailTrends hebben wij een artikel geschreven over de kracht van businessmodellen waarin winkels en online worden gecombineerd: Kansen benutten door winkels en online te combineren. De kern van dit artikel is dat fysieke winkels zeker niet dood zijn en dat juist de combinatie van online en offline een krachtig businessmodel biedt waarmee de klant een propositie krijgt die ‘online pure players’ niet kunnen matchen. Het artikel is geschreven vanuit het perspectief van de retailsector, maar is zeker ook relevant voor groothandels. 

De hoofdlijn is als volgt:

  • Door al het nieuws over online retail lijkt het wel alsof klanten en retailers moeten kiezen tussen online en offline (winkels) en dat alle fysieke winkels de strijd gaan verliezen van online spelers. Dat is niet zo. Juist de combinatie van online en offline biedt retailers kansen om een krachtig businessmodel neer te zetten waarmee een voorsprong wordt verkregen op ‘online pure players’. Daarmee is de combinatie van online en offline het antwoord van de fysieke retail op de groei van de online giganten en de reddingsboei voor zelfstandige retailers
  • Wij zien vanuit de combinatie van web en winkel vier businessmodellen: (1) Ship-from-Store: gebruik het winkelnetwerk om de online order uit te leveren, (2) Buy Online and Pick Up in Store (BOPIS): gebruik het winkelnetwerk en laat de klant de logistiek doen, (3) Check and Reserve: BOPIS, maar dan zonder meteen te betalen en (4) Platforms: gebruik externe traffic om je bereik te vergroten. Deze businessmodellen bieden diverse voordelen voor de retailer (waaronder lagere kosten en minder voorraad), de klant en het milieu. Deze gecombineerde modellen zijn ook zeer geschikt voor samenwerkingsverbanden tussen retailers onderling en met merkeigenaren
  • Retailers moeten flink aan de slag om de kansen van de gecombineerde businessmodellen te benutten. Formulerelevantie en digitalisering zijn belangrijke aandachtsgebieden. Ook samenwerkingswaardigheden zijn relevant.
Actualiteiten overzicht