Rabobank Retail Update | Februari 2020

Rabobank Retail Update februari 2020

Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update februari 2020. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn in de bijlagen opgenomen: (1) onze visie op de sector (2) enkele kerncijfers om de marktontwikkelingen te illustreren.

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

·        Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie

·        De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie

·        De retailsector groeit nog steeds, maar de vertrouwensindicatoren zijn in januari verder gedaald en staan op een laag niveau. De structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn echter veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Leegstand, faillissementen en winkelsluitingen zijn een gevolg van deze veranderingen. Belangrijk is dat retailers goed inspelen op de sectorontwikkelingen, bijvoorbeeld door te werken aan een onderscheidende formule. Niet iedereen zal daarin even succesvol zijn.

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.

Actualiteiten overzicht