Rabobank Retail Update | Duurzaamheid in Retail

Rabobank duurzaamheid

 

 

Op de website van RetailTrends heeft Rabobank een artikel geschreven over de kansen die duurzaamheid biedt voor de sector: De drie grote kansen die duurzaamheid retailers biedt. De kern is dat zij retailers oproepen om duurzaamheid niet als een risico of een bedreiging te zien, maar als een kans om de business te behouden en op verschillende onderdelen te verbeteren.

 

De hoofdlijn is als volgt:

  • Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk en verwachten van retailers dat zij duurzaamheid serieus nemen. Retailers moeten daarom duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda zetten. Daarmee krijgen en behouden zij een ‘license to operate’
  • Aan de ‘license to operate’ is ook de noodzaak tot het afleggen van verantwoording gekoppeld. Wat zijn de doelstellingen en acties met betrekking tot duurzaamheid en tot welke resultaten heeft dat geleid? Niet alle retailers pakken dat even goed op. Het niet afleggen van verantwoording over duurzaamheid is een gemiste kans
  • Duurzaamheid biedt ook concrete businesskansen voor retailers: (i) duurzaamheid onderdeel maken van de waardepropositie, (ii) verbeteren van de bedrijfsvoering en daarmee het verlagen van kosten, (iii) nemen van ketenverantwoordelijkheid door de regie te voeren op duurzaamheid.

 

Actualiteiten overzicht