Genomineerden VEDIS Retail Scriptieprijs zijn bekend

 

 

De drie kanshebbers voor de VEDIS Retail Scriptieprijs zijn bekend. De jury van VEDIS onder voorzitterschap van Prof. dr.ir. Kitty Koelemeijer heeft in twee rondes alle ingezonden scripties beoordeeld en na uitgebreide discussies over de inhoudelijke kwaliteit van het onderwerp, de toegepaste onderzoeksmethodes en het nut voor de Retail zijn drie genomineerden gekozen.

 

 

 

VEDIS Retail Platform feliciteert de volgende genomineerden(in alfabetische volgorde):

 

Hamza Larosi

“The role of sense of place in mediating the influence of shopping area appreciation on shopping behavior’

Real Estate Management & Development

Technische Universiteit Eindhoven

Maud van de Mosselaar

‘Changing Mindsets - Museum as an Inspiration for Fashion Retailers to Adopt a purpose-driven mindset’

Master Strategic Product Design

Technische Universiteit Delft

Bas de Vries

‘The Effect of Proactive Service Recovery on Loyalty and Satisfaction and the Existence of a Service Recovery Paradox’

Bachelor Economics & Business Economics 

Universiteit van Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor dr. ir. Kitty Koelemeijer, bestuurslid VEDIS  en voorzitter van de jury van de VEDIS Retail Scriptieprijs: “wij organiseren de VEDIS Retail scriptieprijs voor het 6ejaar en we hebben een mooi aantal inzendingen mogen ontvangen. Met de Scriptieprijs wil VEDIS een platform bieden voor innovatie, inspiratie en kennisdeling in de retail. Met de prijs hebben we het doel, het stimuleren van jong retailtalent en ook het bevorderen van wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar, voor de retail, relevante thema’s. 

 

De VEDIS Retail Scriptieprijs is een prestigieuze samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en NIMA. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student(en) met de beste scriptie over een onderwerp met daadwerkelijke relevantie voor de retail. 

 

De jury bestaat dit jaar uit de volgende retailspecialisten:

·      Kitty Koelemeijer, voorzitter jury, Hoogleraar in Retail & Marketing Nyenrode Business Universiteit, tevens bestuurslid VEDIS

·      Jan Derek Groenendaal, Managing Director Grandvision Benelux, voorzitter bestuur VEDIS

·      Frans van der Kraan, Leasing & Commercial director Via Outlet Plc., bestuurslid VEDIS

·      Ruud Verschuur, Retail Expert, Managing Director DriveSight (retail- /fabrikantenadvies & opleiding), NIMA Register Marketeer

·      Leon Berger, Principal Consultant at Capgemini.

·      Nort van Hulten, winnaar van de VEDIS Retail Scriptieprijs 2018. Product Owner at Swinkels Family Brewers. 

De Criteria

Relevantie voor de praktijk. De scriptie heeft een directe praktische toepasbaarheid binnen de retail of de scriptie leidt tot inzichten die toepasbaar zijn door manager en/of ondernemers in de retail.

Idealiter is een implementatieplan of businessplan onderdeel van de scriptie.

Kwaliteit van de scriptie qua breedte, diepte, gehanteerde methodologie, conclusies en aanbevelingen.

Innovatieve aspecten en originaliteit.

De prijs
Tijdens het nieuwjaarsevent op 21 januari 2020 in Oranjerie Hydepark te Doorn, zal de winnaar van de VEDIS Retail Scriptieprijs bekend worden gemaakt. De winnaar maakt kans op een prijs met een totaalwaarde van € 3.000

 

Scriptie Prijs Overzicht