Rabobank artikel over uitdagingen in de sector

Op de website van RetailTrends heeft Rabobank een artikel geschreven over de uitdagingen in de sector: Het gaat allemaal echt niet snel genoeg, de markt wacht op niemand. 

 

 

De kern is dat zij zich zorgen maken over de wijze waarop en het tempo waarin retailers (en andere stakeholders) inspelen op veranderingen in de sector.

 

De hoofdlijn is als volgt:

  • De macro economische omstandigheden voor de sector worden minder gunstig. Druk op de omzet is een logisch gevolg hiervan. 
  • De weer oplopende leegstandscijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. De onderliggende ontwikkelingen zijn veel zorgelijker. 
  • Digitalisering is een kernissue voor de sector, maar de kwaliteit hiervan is onder de maat. Een schokkende ruim 80% van de ruim 2 miljoen Nederlandse websites is ongeschikt voor mobiele apparaten
  • Er zijn kansen voor goede fysieke winkels en voor onderscheidende winkelgebieden. Retailers moeten echter flink aan de slag met hun formule, winkelgebied en digitalisering. Snelheid is daarbij geboden want de markt wacht op niemand.
Actualiteiten overzicht