Rabobank artikel | Het waardewiel biedt kansen voor retailers


In januari heeft Rabobank het concept van het 'waardewiel' gelanceerd in het rapport
Het waardewiel biedt kansen voor retailers, dat samen met Q&A Consultancy tot stand is gekomen. Op basis daarvan zal een tweeluik worden geschreven in RetailTrends, een retailvakblad met een maandelijkse oplage van circa 5.000 exemplaren, voornamelijk gericht op bestuurders in de retailsector. In het april nummer van RetailTrends is het eerste deel van dit tweeluik verschenen over de WAT vraag: wat is het waardewiel en welke kansen biedt dit voor de retailer? In het oktober nummer zal worden ingaan op het HOE: op welke wijze kan de retailer de kansen benutten en wat is daarvoor nodig?

 

Het eerste deel van het tweeluik is getiteld '3 manieren om de klant te strikken'. Klik hier om het eerste deel te downloaden.

 

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:

  • De traditionele waardeketen (producent-groothandel-retailer-klant) verandert naar een waardewiel. Dit is een flexibel netwerk waarin de klant centraal staat en op meerdere manieren door verschillende partijen bereikt wordt
  • Het waardewiel kan een bedreiging zijn voor de retailsector, maar ook een kans. Er zijn 3 manieren om kansen te verzilveren: (i) het verkopen van ruimte (fysiek of virtueel) in plaats van spullen (ii) het helpen van andere spelers in het waardewiel (iii) het gebruik maken van de kracht van andere spelers in het waardewiel
  • Er zijn kansen genoeg voor de retailsector, maar een indicatieve online enquête laat zien dat die kansen nog beter benut kunnen worden. Zo vinden retailers het bijvoorbeeld nog lastig om met andere retailers samen te werken, terwijl dit zeker voor kleinere partijen nodig is om voldoende traffic in het winkelgebied te creëren.

 


Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail
:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com 

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl


Nieuws overzicht