Rabobank Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor | augustus 2019


Download hier de Rabobank Retail Update augustus 2019. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn in de bijlagen opgenomen: (i) onze visie op de sector (ii) enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • De retailsector groeit nog steeds en de vertrouwensindicatoren verbeteren weer. Echter: de structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Issues in de sector rond leegstand en problemen bij verschillende retailers zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.

Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl


Actualiteiten overzicht