Rabobank Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor | juni 2019

 

Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update juni 2019. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn in de bijlagen opgenomen: (i) onze visie op de sector (ii) enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • Er is nog steeds sprake van groei van de retailsector, maar de ontwikkeling van de vertrouwensindicatoren is een risico. Verder zijn de structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie.

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.

Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl

Actualiteiten overzicht