Rabobank Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor | april 2019

 

Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update april 2019. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn in de bijlagen opgenomen: (i) onze visie op de sector (ii) enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

 

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • Er is nog steeds sprake van groei van de retailsector maar hierbij past wel een aantal kanttekeningen. Zo is er sprake van een duidelijke groeiverzwakking, laat non-food retail in januari een lichte krimp zien en vertonen de vertrouwensindicatoren al enige tijd een dalende lijn. Verder zijn de structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Diverse ontwikkelingen, waaronder de voortdurende groei van de online omzet, faillissementen en de groei van sterke formules zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.

 

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl

Nieuws overzicht