Rabobank artikelen in 2018

Door Rabobank is in september 2018 een artikel op de website RetailTrends gepubliceerd over de nieuwe verhoudingen tussen merken en retailers: Hoe de relatie tussen merken en retailers verandert.

 

De kernpunten kunnen als volgt worden samengevat:

 

  • Merken gaan meer direct naar de klant (D2C) om beter aan klantverwachtingen te kunnen voldoen, klantrelaties op te bouwen, een groter deel van de ketenmarge te pakken en risico's te verlagen. De draai naar D2C is niet voor alle merken gemakkelijk; een strategie met 'kleine stapjes' is verstandig
  • 'Online' kan een groot issue worden in de verhouding tussen merk en retailer. Bij de oplossing van dit issue is het belangrijk dat merk en retailer verbinding zoeken om samen de klant zo goed mogelijk te bedienen en daarmee de markt te vergroten. Daarvoor bestaan verschillende opties
  • Merken zullen kritisch gaan kijken naar hun netwerk van retailpartners en de samenwerking focussen op minder, maar wel sterkere partijen. Less is more. Kleinere retailers moeten op deze trend voorsorteren en kijken naar andere opties.

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.In oktober 2018 heeft de Rabobank een artikel geschreven over innovatie in de retailsector: 5 manieren om te innoveren. Dit artikel is verschenen in het oktober nummer van RetailTrends, een retailvakblad met een maandelijkse oplage van circa 5.000 exemplaren, voornamelijk gericht op bestuurders in de retailsector. Het artikel is een tweede deel van een tweeluik. In april publiceerden we het artike
l ‘Innoveren kan ook zonder stekker’ dat inging op de 'waarom, wie en wat' vragen van innovatie: waarom moeten we innoveren, wie moet dat doen, wat moeten we vernieuwen. Nu behandelen we het 'hoe' van innovatie.

 

De kernpunten van het artikel kunnen als volgt worden samengevat:
 

  • Het belang van innovatie voor retailers is duidelijk. Het verbeteren van de customer journey is uitgangspunt voor het innovatieplan. Retailers worstelen vaak met de vraag hoe zij de innovatie moeten aanpakken en organiseren. Het gaat daarbij om verschillende puzzelstukjes die in elkaar gepast moeten worden.
  • Kernpunt bij innovatie is het herstellen of verbeteren van de balans tussen 'Ontdekkingsvaardigheden' (vragen stellen, observeren, netwerken) en 'Prestatievaardigheden' (analyseren, plannen, implementeren, uitvoeren). Daarvoor zijn verschillende opties beschikbaar, waaronder het aannemen van nieuw personeel, samenwerking en het overnemen van bedrijven.
  • Bij de organisatie van innovatie moeten retailers rekening houden met enkele specifieke kenmerken van innovatieve activiteiten. Zo is innovatie niet lineair: er is geen voorspelbaar verband tussen kosten en opbrengsten. Verder is snelle groei nodig om verliesgevende innovatie activiteiten rendabel te krijgen.
     
Nieuws Overzicht