VEDIS Retail Scriptieprijs 2018

De VEDIS Retail Scriptieprijs heeft als doel om jong talent te verbinden aan de traditionele retailbranche en om te vernieuwen, verbinden en te verrijken.

 

 

VEDIS Retail Scriptieprijs 2018

Voor wie
Studenten die in het collegejaar 2017-2018 (periode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018) een scriptie hebben voltooid met een onderwerp gerelateerd aan retail.


6404_scriptieprijs_button_aug2018.jpg


De drie kanshebbers voor de VEDIS Retail Scriptieprijs zijn bekend. De jury van de VEDIS Retail Scriptieprijs heeft, onder voorzitterschap van Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, in twee rondes alle ingezonden scripties beoordeeld. Na uitgebreide discussies over de inhoudelijke kwaliteit van het onderwerp, de toegepaste onderzoeksmethodes en het nut voor de Retail zijn drie genomineerden gekozen.

 

VEDIS Retail Platform feliciteert de volgende genomineerden (in alfabetische volgorde):

Maarten Acda

The Fit indicator as perceived by the online fashion customer.

Economics and Business

University of Amsterdam

Nort van Hulten

Cutting Through the Clutter. The effects of reducing the online assortement on website traffic conversion and sold poduct quantity.

MSc Marketing Analytics

Tilburg University

Britt Smeets

Customer choice behavior in the delivery phase of online grocery shopping. A stated choice experiment on customer’ preferences for home delivery and pick-up points.

Real Estate Management & Development

Eindhoven University of Technology

 

Lees meer over de criteria en de uitreiking...


 


De prijs

Tijdens Retailpoort 2018 in Den Haag op donderdag 8 november a.s. zal de winnaar van de VEDIS Retail Scriptieprijs 2018 bekend worden gemaakt. 

De winnaar maakt kans op een prijs met een totaalwaarde van € 3.000

De juryleden:

 • Kitty Koelemeijer, (juryvoorzitter), Hoogleraar in Retail & Marketing (Nyenrode Business Universiteit).
 • Jan-Derek Groenendaal, Vice-President European Strategic Projects Ahold Delhaize.
 • Frans van der Kraan, Leasing and Commercial Director VIA outlets Plc.
 • Lieke Vogels, KNGF-ledenservice en verenigingszaken.
 • Ruud Verschuur, Retail Expert, Managing Director DriveSight (retail- /fabrikantenadvies & opleiding), NIMA Register Marketeer, Management-lid Trade Marketing Association (TMA).


6404_scriptieprijs_facebook_omslag_aug2018.jpg
Criteria

 • Relevantie voor de praktijk. De scriptie heeft een directe praktische toepasbaarheid binnen de retail of de scriptie leidt tot inzichten die toepasbaar zijn door managers en/of ondernemers in de retail.
 • Idealiter is een implementatieplan of businessplan onderdeel van de scriptie.
 • Kwaliteit van de scriptie qua breedte, diepte, gehanteerde methodologie, conclusies en aanbevelingen.
 • Innovatieve aspecten en originaliteit.

 

Beoordeling

 • De scriptie behandelt een onderwerp gerelateerd aan retail.
 • De scriptieprijs is bedoeld voor zowel HBO als WO scripties.
 • Definitieve versie van scriptie (o.v.v. het behaalde cijfer).

 

Analytisch niveau

 • Kwaliteit probleemstelling.
 • Kwaliteit onderbouwing.
 • Geschiktheid en juistheid toepassing gebruikte methodologie.
 • Niveau van kritische reflectie.

 

Uitdrukkingsvaardigheid/algehele communicatieniveau

 • De scriptie moet met een geringe mate van voorkennis te lezen zijn en begrepen kunnen worden en duidelijk en correct geschreven zijn.
 • De scriptie wijst volledig en correct naar bronnen en literatuur.
 • Ook mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, passie en gedrevenheid in het presenteren van de scriptie wegen mee in het eindoordeel.

 

Originaliteit/innovativiteit

 • De keuze van het onderwerp is origineel.
 • De scriptie is op een oorspronkelijke wijze uitgewerkt.
 • De scriptie leidt tot nieuwe inzichten.

Inschrijven was mogelijk vanaf maandag 7 mei t/m vrijdag 31 augustus 2018.

Winnaars van voorgaande jaren:
2017: Myrthe Montijn, (TU Delft) - ‘Data-driven design for emotional engagement, designing a digital interaction for Nike Store’.

2016: Bart Bijlsma, Universiteit van Wageningen - 'Incorporating the effect of expiration data-based pricing on consumer decision making in an inventory model'.

2015: Colin Jansen (TU Delft) - On- and offline retail channel integration strategy

2014: Kallaya van Kessel (Avans Hogeschool Den Bosch) – Voorstraat: De weg naar een nieuwe toekomst!

2013: Marijn Groenendijk en Chris Ockers (Nyenrode Business Universiteit) – Bringing the store to the people

 

  nima.jpg
 

Scriptie Prijs overzicht