Rabobank artikel RetailTrends mei 2018: De online markt wacht op niemand


Door Rabobank is een artikel op de website RetailTrends geschreven over de ontwikkeling van de online retailmarkt en de noodzakelijke actie door stakeholders: De online markt wacht op niemand.

 

groei_online_mobiel.jpg

De kernpunten kunnen als volgt worden samengevat:

  • De groei van de online verkoop van non-food zal naar verwachting verder doorzetten. Deze onstuitbare trend heeft gevolgen voor de retailsector en ook voor merkeigenaren, producenten, groothandels, logistieke dienstverleners en winkeleigenaren. Het groeitempo is onzeker. Wij hebben twee scenario’s doorgerekend. In een ‘gematigd’ scenario stijgt het online aandeel van de non-food verkopen van ca. 20% in 2017 naar ruim 40% in 2027. In het extreme scenario gaat online zelfs naar 80%. Ongeacht de uitkomst moeten stakeholders inspelen op de trend
  • Er zal altijd ruimte blijven voor fysieke winkels, vooral via de Expertise van personeel en de Experience van de winkel. Er is daarbij wel letterlijk ‘veel werk aan de winkel’, waarbij ‘minder, anders en beter’ de sleutelwoorden zijn. Het gaat voor retailers niet alleen om de eigen winkel, maar ook om de kwaliteit van het omliggende winkelgebied
  • Voor winkelgebieden zijn er vier scenario’s, afhankelijk van het tempo van de online groei en de mate waarin winkelgebieden inspelen op de ontwikkelingen. Winkelgebieden moeten flink aan de slag om het ongunstige scenario van ‘Ontwrichting’ te ontlopen.

 

Nieuws overzicht