Rabobank Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor? | jan.-juni 2018

Hieronder tref je de maandelijkse rapporten van de Rabobank in 2018:
De rapporten zijn opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion & Grenzeloos retailen, Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

Download hier de:

Rabobank Retail Update januari 2018

Rabobank Retail Update februari 2018.

Rabobank Retail Update maart 2018

Rabobank Retail Update april 2018

 

De Rabobank publiceert regelmatig in RetailTrends.

 

Op 23 april 2018 heeft de Rabobank een artikel geschreven over innovatie in de retailsector: Innoveren kan ook zonder stekker. Dit artikel is verschenen in het april nummer van RetailTrends, een retailvakblad met een maandelijkse oplage van circa 5.000 exemplaren, voornamelijk gericht op bestuurders in de retailsector.

 

Innovatie is voor de sector van het grootste belang om een antwoord te vinden op de structurele veranderingen. Er is dus voldoende reden voor retailers (en andere stakeholders in de sector) om nog eens goed te kijken naar de innovatiestrategie. Die strategie moet antwoord bieden op de volgende vragen: waarom moeten we innoveren, wie moet dat doen, wat moeten we vernieuwen en hoe doen we dat? De aspecten waarom, wie en wat komen in dit artikel aan de orde. Het hoe bewaren we voor een vervolgartikel.

Rabobank Retail Update mei 2018

Rabobank Retail Update juni 2018
De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.

Nieuws overzicht