Rabobank Retail Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor? | november 2018

 

Hierbij een link naar de Rabobank Retail Update november 2018. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • De marktomstandigheden blijven goed voor de sector, maar er is wel sprake van een duidelijke verzwakking van de omzetgroei en de vertrouwensindicatoren. Het consumentenvertrouwen is nog steeds hoog, maar daalde in oktober voor de derde achtereenvolgende maand; ook de koopbereidheid daalde verder in oktober. In augustus 2018 groeide de retailomzet in zowel de food-winkels als in non-food. Deze groeicijfers zijn gecorrigeerd voor aantal koopdagen. De structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn echter veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Diverse ontwikkelingen, waaronder de voortdurende groei van de online omzet en de groei van sterke formules zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.


De Cijfers & Trends website retail
bevat meerdere rapporten over de retailsector.


 


Contactgegevens Rabobank Sectorspecialisten Retail:

Jos Voss, Sectorspecialist Non-Food, Jos.Voss@rabobank.com

Olaf Zwijnenburg, Sectorspecialist Non-Food, Olaf.Zwijnenburg@rabobank.nl 

Nieuws overzicht