Rabobank Retail Update | Retail in Nederland, hoe staan we ervoor? | september 2018

 

De Rabobank Retail Update september 2018. Het rapport is opgebouwd rond vijf kernthema’s die centraal staan in de transitie die de sector nu doormaakt: Fusion (grenzeloos retailen), Verticale integratie & Smart data, Omnichannel & Technologie, Samenwerking en Markt & Concurrentiepositie. Verder zijn enkele kerncijfers opgenomen om de marktontwikkelingen te illustreren.

 

De kernpunten van het rapport kunnen als volgt worden samengevat:

  • Belangrijke trends die door de Rabobank in eerdere rapporten zijn beschreven, worden nu geïllustreerd met diverse voorbeelden. Het gaat vooral om Fusion, Verticale integratie & Smart data, Samenwerking en versterkte concurrentie
  • De trend van Omnichannel & Technologie zet verder door en wordt door verschillende voorbeelden ondersteund. De kern van deze trend is een verbetering van de klantbediening. De diverse kanalen (winkels, internet, mobiel, folders, sociale media: 'bricks, clicks, ticks, flicks, smicks') zijn ondersteunend, evenals technologie
  • De marktomstandigheden blijven positief voor de sector. Het consumentenvertrouwen is nog steeds hoog, maar daalde in augustus licht en de koopbereidheid bleef gelijk. In juni 2018 groeide de retailomzet in zowel de food-winkels als in non-food. Deze groeicijfers zijn gecorrigeerd voor aantal koopdagen. De structurele veranderingen van de sector (consumentenverwachtingen, demografie, technologie, concurrentie) zijn echter veel bepalender voor de toekomst dan de swings in de economie. Diverse ontwikkelingen, waaronder de voortdurende groei van de online omzet, de ontwikkeling van sterke formules en een trend naar kleinere winkels, zijn een gevolg van deze structurele veranderingen.

 

De Cijfers & Trends website retail bevat meerdere rapporten over de retailsector.

 

Nieuws overzicht