VEDIS Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017 | Afscheid Peter Verveen (VEDIS voorzitter 2009-2017)

donderdag 1 juni 2017
De ALV van 1 juni jl. stond in het teken van het vertrek van Peter Verveen als voorzitter.
Daarnaast zijn tijdens deze ALV alle gebruikelijke onderwerpen besproken en behandeld die het VEDIS bestuur dient af te handelen. In deze ALV is dit keer de ambitie die het bestuur heeft, met de aanwezige leden gedeeld
.

Deze jaarlijkse ALV werd dit keer op een verrassende locatie georganiseerd en dat was namelijk het Sparta Stadion in Rotterdam. De reden hiervoor was dat Peter Verveen een fervente Sparta-supporter is en het bestuur middels o.a. de keuze van de locatie, hiermee de voorzitter voor zijn inzet wilde bedanken.

Opvolger Jan-Derek Groenendaal (General Manager Etos b.v.) is met ingang van 1 maart 2017 voorzitter VEDIS Retail Platform.
VEDIS Voorzitter Jan-Derek Groenendaal heeft tijdens de ALV een korte toelichting over het jaarverslag 2016 gegeven. Het is het tweede jaar waarbij VEDIS een uitgebreid jaarverslag heeft opgesteld met daarin de jaarrekening. In het jaarverslag heeft de vertrekkend voorzitter Peter Verveen een terugblik gegeven over het jaar 2016 en dankt de medebestuursleden voor de prettige samenwerking gedurende de vele jaren dat hij voorzitter is geweest.

Vanwege zijn verdienste voor VEDIS en zijn langdurig lidmaatschap en voorzitterschap heeft de heer Jan-Derek Groenendaal (l) de heer Peter Verveen (r) benoemd tot ‘erelid’ van VEDIS. De vergadering is hier unaniem mee akkoord gegaan. Het erelidmaatschap is door de heer Verveen in dank aanvaard. Ter gelegenheid van zijn ‘erelidmaatschap’ heeft de heer Peter Verveen bloemen en een oorkonde ontvangen.

Naast de officiële nieuwe samenstelling van het bestuur met daarin de nieuwe voorzitter en secretaris, werd er ook ingestemd met de voordracht om Jorij Abraham van Ecommerce Foundation tot het bestuur van VEDIS te laten toetreden.

Na een korte toelichting van de Kascommissie over hun controle van de boekhouding en het akkoord en decharge vanuit deze kascommissie, heeft vervolgens de vergadering het bestuur en management decharge verleend over het gevoerde beleid.

Activiteiten
VEDIS Manager Rom van Oers heeft een mondelinge toelichting over de georganiseerde activiteiten gegeven, die in 2016 hebben plaatsgevonden. Voor een compleet overzicht van de georganiseerde activiteiten kan worden verwezen naar het jaarverslag (na inloggen te downloaden onder ledennetwerk- ALV2017). Het programma heeft inmiddels een behoorlijk stabiele opzet met een nieuwjaarsborrel in januari, een Trendcafé met zomer BBQ in juni en een New Retail Champions event in december. In het voorjaar werd een bedrijfsbezoek georganiseerd naar Van Haren Schoenen te Waalwijk en in najaar hebben de VEDIS leden de mogelijkheid gekregen om de ultramoderne bakkerij van Hoogvliet Supermarkten te bezoeken. In het voorjaar wordt jaarlijks in samenwerking met Avans Hogeschool Den Bosch een VEDIS College Tour gehouden. In het najaar werkt VEDIS nauw samen met Detailhandel Nederland in RetailPoort waar tevens de winnaar van de VEDIS Retail Scriptieprijs bekend wordt gemaakt.

Visie VEDIS 2020
Voorzitter Jan-Derek Groenendaal heeft in de Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2017 het beleidsstuk VEDIS 2020 toegelicht. Het document VEDIS 2020 is een concreet beleidsdocument om te komen tot een scherp inzicht voor de vereniging. Met andere woorden, wat is de ‘WHY / HOW / WHAT’ van VEDIS Retail Platform?

Met vragen als: doen wij als VEDIS er momenteel toe? En wat kunnen wij doen als bestuur om de ontwikkeling van het ledenaantal te verhogen. 

Tijdens de vergadering is er open en eerlijk gediscussieerd over de positie van VEDIS. Door de open wijze van presenteren door de nieuwe voorzitter, wist hij een aantal knagende vragen naar voren te brengen, te weten:

  • wat is de relevantie van VEDIS?
  • moet het professioneler?
  • betrekken van retailers kan niet meer alleen via een ledenlijst
  • er is een overaanbod aan evenementen, georganiseerd door andere retail gerelateerde verenigingen en daarnaast door enkele commerciële partijen.
  • VEDIS moet beter in staat zijn om hierop in te gaan.

In het najaar zal het bestuur een strategiedag organiseren om het beleid voor VEDIS in de nabije toekomst te kunnen vaststellen.

Na de officiële ALV werd de middag afgesloten met een mooie rondleiding door de historie van voetbalclub Sparta en werd er na afloop tijdens de borrel met een fraai uitzicht op het speelveld van Sparta de dag afgesloten.

Het complete jaarverslag over 2016 is te downloaden op het besloten ledengedeelte van de VEDIS website. De notulen van de ALV 2017 zullen binnenkort op het besloten gedeelte worden geplaatst.

  
   

Fotoalbum Overzicht