Inschrijving voor VEDIS Retail Scriptieprijs 2017!

De VEDIS Retail Scriptieprijs heeft als doel om jong talent te verbinden aan de traditionele retailbranche en om te vernieuwen, verbinden en te verrijken.

VEDIS Retail Scriptieprijs 2017

Voor wie
Studenten die in het collegejaar 2016-2017 (periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017) een scriptie hebben voltooid met een onderwerp gerelateerd aan retail.


Inschrijven was mogelijk tot donderdag 31 augustus a.s.!

De prijs
Tijdens Retailpoort 2017 op donderdag 2 november a.s. zal de winnaar van de VEDIS Retail Scriptieprijs 2017 bekend worden gemaakt. 
De winnaar maakt kans op een prijs met een totaalwaarde van € 3.000

De juryleden:

 • Kitty Koelemeijer, (juryvoorzitter), Hoogleraar in Retail & Marketing (Nyenrode Business Universiteit).
 • Jan-Derek Groenendaal, General Manager Etos b.v.
 • Frans van der Kraan, Leasing and Commercial Director VIA outlets Plc.
 • Lieke Vogels, KNGF-ledenservice en verenigingszaken.
 • Ruud Verschuur, Retail Expert, Managing Director DriveSight (retail- /fabrikantenadvies & opleiding), 
  NIMA Register Marketeer, Management-lid Trade Marketing Association (TMA).
 • Bart Bijlsma, Supply Chain Consultant bij OM Partners, winnaar VEDIS Retail Scriptieprijs 2016.


Criteria

 • Relevantie voor de praktijk. De scriptie heeft een directe praktische toepasbaarheid binnen de retail of de scriptie leidt tot inzichten die toepasbaar zijn door managers en/of ondernemers in de retail.
 • Idealiter is een implementatieplan of businessplan onderdeel van de scriptie.
 • Kwaliteit van de scriptie qua breedte, diepte, gehanteerde methodologie, conclusies en aanbevelingen.
 • Innovatieve aspecten en originaliteit.

Beoordeling

 • De scriptie behandelt een onderwerp gerelateerd aan retail.
 • De scriptieprijs is bedoeld voor zowel HBO als WO scripties.
 • Definitieve versie van scriptie (o.v.v. het behaalde cijfer).

Analytisch niveau

 • Kwaliteit probleemstelling.
 • Kwaliteit onderbouwing.
 • Geschiktheid en juistheid toepassing gebruikte methodologie.
 • Niveau van kritische reflectie.

Uitdrukkingsvaardigheid/algehele communicatieniveau

 • De scriptie moet met een geringe mate van voorkennis te lezen zijn en begrepen kunnen worden en duidelijk en correct geschreven zijn.
 • De scriptie wijst volledig en correct naar bronnen en literatuur.
 • Ook mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, passie en gedrevenheid in het presenteren van de scriptie wegen mee in het eindoordeel.

Originaliteit/innovativiteit

 • De keuze van het onderwerp is origineel.
 • De scriptie is op een oorspronkelijke wijze uitgewerkt.
 • De scriptie leidt tot nieuwe inzichten.

Inschrijven is mogelijk vanaf donderdag 16 maart t/m donderdag 31 augustus 2017.
Heb je vragen over de uitgangspunten en voorwaarden voor deelname? 
Mail naar scriptieprijs@vedis.org!

Voor meer informatie over de aftrap van de VEDIS Retail Scriptieprijs 2017 en over de VEDIS College Tour 2017 op donderdag 16 maart a.s., klik hier!

  

Winnaars van voorgaande jaren:

2016: Bart Bijlsma, Universiteit van Wageningen'Incorporating the effect of expiration data-based pricing on consumer decision making in an inventory model'.

2015: Colin Jansen (TU Delft) - On- and offline retail channel integration strategy

2014: Kallaya van Kessel (Avans Hogeschool Den Bosch) – Voorstraat: De weg naar een nieuwe toekomst!

2013: Marijn Groenendijk en Chris Ockers (Nyenrode Business Universiteit) – Bringing the store to the people


De aftrap voor de VEDIS Retail Scriptieprijs 2017 heeft op donderdag 16 maart 2017 plaatsgevonden tijdens het VEDIS | AVANS Retail Event 'Get inspired for tomorrow'.
Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
(2e van links), juryvoorzitter VEDIS Retail Scriptieprijs en tevens bestuurslid VEDIS, overhandigt symbolisch de eerste poster voor de wervingsactie aan Ir. Nienke Sikkema MBM(2e van rechts), adjunct directeur academie voor ondernemerschap Marketing en Innovatie, Avans Hogeschool te ’s Hertogenbosch, in aanwezigheid van Bart Bijlsma (l), winnaar VEDIS Retail Scriptieprijs editie 2016, onder toeziend oog van dagvoorzitter Roos Moggré (r).

Scriptie Prijs overzicht