VEDIS Retail Scriptieprijs 2013

VEDIS heeft in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en NIMA de VEDIS Retail Scriptieprijs 2013 georganiseerd. Studenten van een aan retail gerelateerde opleiding op het HBO of aan een Universiteit hebben een prijs van 3000 euro gewonnen. 

De winnaar is bekend van de VEDIS Retail Scriptieprijs 2013! Tijdens het VEDIS Jubileumcongres op 19 november 2013 heeft de jury de winnaar bekend gemaakt.

Marijn Groenendijk en Chris Ockers
 (Nyenrode Business Universiteit) 
Bringing the store to the people

 

Download hier de scriptie 'Bringing the store to the people'!

Juryleden
Jan Brouwer (juryvoorzitter), VEDIS Bestuur, voormalig PLUS supermarkten, Kitty Koelemeijer, VEDIS Bestuur, Hoogleraar in Retail & Marketing (Nyenrode Business Universiteit), Lieke Vogels, VEDIS Bestuur, Directeur (Koninklijke Horeca Nederland), Karel R. Smit, NIMA Bestuur, Managing & Strategic Partner (More Value Strategen), Thomas Gaakeer (secretaris), Voorzitter Young Vedis, Assortment, Manager (C&A), winnaar HBD Scriptieprijs 2008

Voor wie
Studenten die in het collegejaar 2012-2013 (periode van 1 juli 2012 tot eind augustus 2013) een scriptie hebben voltooid met een onderwerp gerelateerd aan retail.

Beoordeling
* De scriptie behandelt een onderwerp gerelateerd aan retail
* De scriptieprijs is bedoeld voor zowel HBO als WO scripties
* Definitieve versie van scriptie (o.v.v. het behaalde cijfer)

Criteria
Relevantie voor de praktijk
- De scriptie heeft een directe praktische toepasbaarheid binnen de retail of de scriptie leidt tot inzichten die toepasbaar zijn door managers en/of ondernemers in de retail
- Idealiter is een implementatieplan of businessplan onderdeel van de scriptie

Analytisch niveau
- Kwaliteit probleemstelling
- Kwaliteit onderbouwing
- Geschiktheid en juistheid toepassing gebruikte methodologie
- Niveau van kritische reflectie

Uitdrukkingsvaardigheid/algehele communicatieniveau
- De scriptie moet met een geringe mate van voorkennis te lezen zijn en begrepen kunnen worden en duidelijk en correct geschreven zijn
- De scriptie wijst volledig en correct naar bronnen en literatuur
- Ook mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, passie en gedrevenheid in het presenteren van de scriptie wegen mee in het eindoordeel

Originaliteit/innovativiteit
- De keuze van het onderwerp is origineel
- De scriptie is op een oorspronkelijke wijze uitgewerkt
- De scriptie leidt tot nieuwe inzichten  
 

Scriptie Prijs Overzicht