Lid worden?

Lidmaatschap en contributie

VEDIS kent twee soorten lidmaatschappen. Men kan kiezen tussen het individuele lidmaatschap en het bedrijfslidmaatschap. Als lid kan men alle VEDIS-activiteiten gratis bezoeken.

Vanaf 1.1.2019
De prijs van het individuele lidmaatschap:
€ 203,00 excl. btw per jaar. 
De prijs van het donateurschap / bedrijfslidmaatschap bedraagt:
€ 660,00 excl. btw per jaar.
(De contributie is m.i.v. 1.1.2018 geïndexeerd met 1,5%).

Met een bedrijfslidmaatschap kunt u behalve uzelf maximaal 4 andere personen uit uw bedrijf benoemen als bedrijfsvertegenwoordiger. Ook zij kunnen alle bijeenkomsten gratis bijwonen. Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam op de VEDIS-internetsite vermeld, desgewenst met logo.

U kunt zich digitaal inschrijven via het inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u kiezen voor het individuele lidmaatschap of het bedrijfslidmaatschap.

Met het versturen van het inschrijfformulier met je persoonlijke gegevens geef je toestemming dat deze gegevens worden opgenomen in de VEDIS Retail Platform Ledenadministratie. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over de voorwaarden van het VEDIS lidmaatschap treft u in het huishoudelijk reglement.
Voor meer informatie:
Privacy Statement van VEDIS Retail Platform.